Norsk Journalistlag forbereder årets hovedoppgjør

Norsk Journalistlag forbereder årets hovedoppgjør

Elin Nykaas er ny tariffansvarlig i Norsk Journalistlag. Med ny tariffpolitikk i ryggen og forhandlingsutvalgene på plass, legges nå løpet fram mot vårens forhandlinger.

Arbeidet i forhandlingsutvalgene i de to store tariffområdene NRK og MBL er i gang. Om lag 5.000 medlemmer i Norsk Journalistlag er organiserte i disse to områdene.

– Vi har startet med å se på situasjonen og hva som har vært de mest sentrale problemstillingene de siste to årene for våre medlemmer. I MBL-området er det satt ned utvalg som arbeider med ulike utfordringer i tariffavtalene. Disse sakene vil vi ta med oss inn i 2018-oppgjøret, sier Nykaas.

Norsk Journalistlag holder tariffkonferanse for klubblederne i NRK 13.-14. mars og for klubblederne i MBL-området 19.-20. mars.

– Tariffkonferansen er medlemmenes mulighet til å spille inn og diskutere, gjennom sine klubbledere, hvilke krav som skal fremmes overfor motparten i år, sier Nykaas.  

Ny tariffpolitikk

For å sikre at Norsk Journalistlag har en tariffpolitikk som er tilpasset og relevant for medlemmenes arbeidshverdag, ble det i fjor utarbeidet ny tariffpolitikk. Gjennom arbeidet ble den største tariffkonferansen i lagets historie arrangert.  Etter grundige diskusjoner i landsstyret, ble ny tariffpolitikk vedtatt høsten 2017.

– Tariffpolitikken er vårt arbeidsredskap både i det daglige arbeidet og i arbeidene i de ulike forhandlingsutvalgene. Det er både en rettesnor og en trygghet i arbeidet med tarifforhandlingene, sier Nykaas.

Ny tariffansvarlig

Nykaas har nylig overtatt som tariffansvarlig i Norsk Journalistlag. 

– Å være tariffansvarlig blir både spennende og utfordrende. Grunnen til at jeg ønsket å jobbe i Norsk Journalistlag var nettopp å jobbe mer med tariff, som er det området innenfor arbeidsrett som er mest spennende for meg, sier Nykaas.  

Nykaas er advokat og har blant annet bakgrunn som dommer i Arbeidsretten. Hun ble ansatt i Norsk Journalistlag i 2015, hvor hun har deltatt i de årlige tarifforhandlingene.

Se NJs tariffpolitikk