Ny medieansvarslovNorsk Journalistlag, ved advokat Ina Lindahl Nyrud og nestleder Dag Idar Tryggestad, har levert høringsuttalelse til ny medieansvarslov.

Ny medieansvarslov

Kulturdepartementet har levert et grundig og gjennomtenkt forslag til ny medieansvarslov. Norsk Journalistlag foreslår likevel vesentlige endringer knyttet til redaktøransvaret.

I vår la Kulturdepartementet frem forslag til ny medieansvarslov. Denne loven angår viktige bestemmelser om journalisters arbeidsvilkår, og Norsk Journalistlag har jobbet tett på lovgivningsprosessen underveis.

– Vi er svært tilfredse med at forslagene i hovedsak er i tråd med våre standpunkter. Det gjelder blant annet redaktøransvaret for nettdebatter, der departementet foreslår en god regulering som kan bidra til å støtte opp under de presseetiske normene, sier advokat Ina Lindahl Nyrud og nestleder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag.

Norsk Journalistlag mener departementet generelt har funnet en riktig balanse mellom ytringsfriheten og rettigheter som kan gi grunnlag for begrensninger i denne, men er kritisk til at departementet ikke foreslår et eneansvar for redaktøren av redaksjonelt stoff.

– Den enkelte journalist kan ikke holdes ansvarlig for noe vedkommende ikke har myndighet over, sier Lindahl og Tryggestad.  

I sin høringsuttalelse trekker NJ fram særlig 4 punkt som må endres i forslaget fra departementet:

  • Lovens virkeområde, som skaper problemer for enkelte deler av fagpressen.
  • Forslaget om imøtegåelsesretten.
  • Uteblivelsen av forslag om redaktørens eneansvar hva gjelder redaksjonelt stoff.
  • Manglende redaktøransvar for reklame og markedsføring.

 

Les hele høringsuttalelsen