Oppnevninger til styrer og utvalg 2017-2019

Landsstyret har pekt ut hvem som skal sitte i arbeidsutvalget, i styrene for IJ, NP og Journalisten og i NJs forsikringsutvalg for medlemsforsikringene, samt landsstyrets lønnsutvalg for sekretariatet og den politiske ledelsen.

Arbeidsutvalget

  • Hege Iren Frantzen, NJs leder
  • Dag Idar Tryggestad, NJs nestleder
  • Pål Hellesnes
  • Britt-Ellen Negård
  • 1. vara: Henrikke Helland
  • 2. vara: Anette Andresen

Arbeidsutvalget utgår fra landsstyret og forbereder saker for landsstyret i tillegg til at det har fullmakt til å ta avgjørelser i en del saker på egen hånd.

NJs representanter i styret i Norsk Presseforbund

Hege Iren Frantzen og Dag Idar Tryggestad

Vara: Pål Hellesnes

NJs representanter i styret ved Institutt for Journalistikk

Hege Iren Frantzen og Kjersti Fikse Ness

1. vara: Dag Idar Tryggestad
2. vara: Eirin Larsen

Styret for Journalisten

Katrine Strøm, leder
Dag Idar Tryggestad, nestleder
Rolf Johansen
Paal Svendsen

1. vara: Martin Riber Sparre
2. vara: Ellen Morland
3. vara: Lars Anders Døvle Larssen

NJs forsikringsutvalg

Torbjørn Brenna, leder
Bente Sjaavik
Trude Furuly
Toralf Sandåker

Internt lønnsutvalg

Håkon Okkenhaug, leder
Frank Lynum
Kjersti Fikse Ness