Oppsiktsvekkende om kalenderinnsyn

Oppsiktsvekkende om kalenderinnsyn

Norsk Journalistlag og de andre presseorganisasjonene er svært kritiske til Regjeringens forslag om å unnta kalendre fra innsyn etter offentlighetsloven. I en felles høringsuttalelse skriver organisasjonene at det er oppsiktsvekkende at Statsministerens kontor mener forslaget er en ubetydelig endring av gjeldende rett.

Hovedkonklusjonene i høringsuttalelsen er at:

  • Vi støtter ikke forslag til nytt § 26 (6) i offentlighetsloven om at det skal kunne gjøres unntak fra innsyn for innføringer i elektroniske kalendre.
  • Vi foreslår en ny bestemmelse om at kalenderoppføringer ikke skal kunne unntas som interne dokumenter (ny § 14e)
  • Vi støtter ikke forslaget om at Sivilombudsmannen ikke skal ha rett til innsyn i regjeringsdokumenter.
  • Vi er sterkt kritiske til prosessen bak dette forslaget.

Les hele høringsuttalelsen her.