Påmelding til tariffkonferansen for MBL-bedrifter 19. - 20 mars 2018

Alle klubbledere innen MBL-området inviteres til tariffkonferanse i Oslo mandag 19. og tirsdag 20. mars 2018. 

Møtet varer fra mandag kl. 11 til tirsdag kl. 15. Konferansen finner sted på Quality Hotel Expo, Fornebu.

Tidligere år har vi hatt regionale tariffkonferanser. I år ønsker vi å samle hele MBL-området til én felles tariffkonferanse.
Disse tariffkonferansene er en viktig del av NJs forberedelser til vårens tariffoppgjør. Her håper vi å få innspill og forslag fra klubbene. Vi oppfordrer dere til å diskutere tariffoppgjøret på klubbmøter/klubbstyremøter for å ta med synspunkter og forslag på tariffkonferansen. 
Påmeldingsfristen er torsdag 15. februar!

Tidligere år har vi hatt regionale tariffkonferanser. I år ønsker vi å samle hele MBL-området til én felles tariffkonferanse.

Disse tariffkonferansene er en viktig del av NJs forberedelser til vårens tariffoppgjør. Her håper vi å få innspill og forslag fra klubbene. Vi oppfordrer dere til å diskutere tariffoppgjøret på klubbmøter/klubbstyremøter for å ta med synspunkter og forslag på tariffkonferansen.

Påmeldingsfristen er torsdag 15. februar!


Påmeldingsskjema tariffkonferanse 2018
  1. Fyll ut feltene og trykk på Send-knappen nederst. Feltene med stjerne må fylles ut.