Retningslinjer for alkohol i Norsk Journalistlag

Vedtatt av NJs landsstyre 6. juni 2018

Norsk Journalistlag har følgende retningslinjer for alkohol:

• NJ gir ikke alkohol som gave.
• NJ serverer inntil tre alkoholenheter til middag på arrangementer (herunder kurs, møter, seminar og samlinger) der NJ er arrangør.
• NJ tilbyr alltid et passende alkoholfritt alternativ.
• NJ tilbyr ikke brennevin.
• Det forventes at den som opptrer på arrangementer i kraft av sitt verv i NJ er bevisst sin alkoholbruk.

Arbeidsutvalget kan vedta å fravike disse retningslinjene ved spesielle anledninger.