Riksrevisor Per-Kristian Foss får Flaviusprisen

Riksrevisor Per-Kristian Foss får Flaviusprisen

Årets vinner har argumentert for åpenhet som en grunnleggende verdi i forvaltningen siden han tiltrådte sin stilling i 2014. Siden da har han jevnlig og i flere saker gått hardt ut og kritisert forvaltningen for manglende innsyn, sier juryen i sin begrunnelse.

- Prisen til Riksrevisor Foss er velfortjent. På en modig, saklig og velformulert måte har han understreket betydningen av offentlighetsprinsippet i samfunnet vårt. Enten det gjelder berettiget kritikk av lukkethetskulturen i Forsvaret eller avdekkingen av et kultur- og ledelsesproblem i statsforvaltningen, har han lagt frem en grundig argumentasjon på en lettfattelig måte som alle forstår, sier NJs leder Hege Iren Frantzen.

- Det er for så vidt innenfor hans ansvarsområde å fokusere på åpenhet og innsyn i forvaltningen, men Foss har gjort det på en bemerkelsesverdig god måte, sier hun.

Juryen sier videre i sin begrunnelse:

"Han skiller sak og person, og legger ingenting imellom selv om kritikken rammer gamle kolleger og venner hardt.

I den senere tid har vinneren vært ansvarlig for en undersøkelse på et område det er svært vanskelig å kontrollere. Konklusjonene var nedslående og dokumenterte systematisk og omfattende hemmelighold av offentlige opplysninger i regjeringsapparatet, blant annet gjennom manglende journalføring.

«Det er ikke mindre alvorlig å bryte arkivloven enn å bryte straffeloven», uttalte prisvinneren i forbindelse med lansering av resultatene fra undersøkelsen, og la til at det herjer en redselskultur for åpenhet i forvaltningen.

At en representant for et kontrollorgan som Riksrevisjonen sier det så klart, har stor verdi i kampen for et mer åpent samfunn.

Juryen vil hedre Riksrevisor Per-Kristian Foss for Riksrevisjonens undersøkelse om arkivering og innsyn i forvaltningen, samt mange klare uttalelser til fordel for åpenhet og innsyn.

Vi gratulerer ham med Norsk Presseforbunds åpenhetspris - Flaviusprisen 2017".

Prisen deles ut til en person, institusjon, virksomhet eller andre som har utmerket seg særlig på åpenhetsfronten. Prisen ble opprettet av styret i Norsk Presseforbund i 2007 og skal gå til «enkeltpersoner, organisasjoner, forvaltningsorganer, institusjoner, bedrifter, journalister, redaktører eller redaksjoner som gjennom sitt arbeid eller frivillige innsats har bidratt til å fremme eller synliggjøre betydningen av åpenhet og innsyn og/eller bidratt til endring eller utvikling av regelverk eller praksis for åpenhet og innsyn i det norske samfunnet».

Juryen, som er satt ned av styret i Norsk Presseforbund, har i år bestått av: Anine Kierulf (fagdirektør på Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter), Hanne Wien (journalist i Kommunal rapport) og Bernt Olufsen, redaktør.