Slik får du innsyn i kalendere

Slik får du innsyn i kalendere

Regjeringen har sendt ut et høringsforslag som legger opp til å inndra retten til innsyn i kalenderposter. Norsk Journalistlag oppfordrer alle journalister til å be om innsyn etter dagens regler, for å vise at viktig informasjon nå foreslås unndratt fra offentligheten. Les oppskriften for kalenderinnsyn her.

Lovforslaget fra regjeringen kom etter at Dagbladet fikk medhold i at statsminister Erna Solbergs kalender er omfattet av offentlighetsloven.

Landslaget for lokalaviser (LLA) har nå tatt initiativ til en kampanje hvor lokalavisjournalister oppfordres til å bruke innsynsretten mens de kan. Norsk Journalistlag stiller seg bak initiativet.

Hvordan går jeg frem for å be om innsyn?

Du kan i prinsippet be om innsyn i hva du vil. Her er to måter du kan gjøre det på:

1) Be om innsyn i kalenderen til utvalgte personer for et gitt tidsrom. For eksempel kan du skrive: «Hei! Jeg ber vennligst om innsyn i kalenderen til rådmannen for perioden 1. august til 30. august i år».

2) Be om at det gjøres søk i kalenderen til en navngitt person, etter møte med bestemte personer eller om bestemte saker eller søkefraser. For eksempel kan du skrive: «Hei! Jeg viser til saken om utbyggingen av Hundremeterskogen barneskole. Jeg ber i den sammenheng om at kalenderen til rådmannen og teknisk sjef åpnes, og at det i søkefeltet for vedkommendes kalender søkes etter følgende søkefraser: «Hundremeterskogen», «Entreprenør Byggesen» og «Arkitektfirmaet Tegnesen». Vi ber vennligst om innsyn i en utskrift av treffene som søkene gir, og i de fysiske møtene samt eventuelle vedlegg som ble lagt ved kalenderpostene».

Hva gjør jeg hvis kommunen nekter?

Dersom kommunen skal nekte å gi deg innsyn, må det fattes et vedtak om dette. Her skal alltid hjemmelen for avslaget fremgå. Dette avslaget kan du klage inn for Fylkesmannen, som vil etterprøve om kommunens avgjørelse er korrekt.

Står du fast?

Ring en av Pressens offentlighetsutvalgs «innsyns-eksperter»:

Thomas Frigård, journalist i Raumnes, tlf: 415 42 956. epost: thomas@raumnes.no

Vegard Venli, journalist i Dagbladet, tlf: 470 69 931. epost: vev@dagbladet.no

Kristine Foss, jurist i Norsk presseforbund, tlf: 481 10 268. epost: kristine.foss@presse.no

Se hele "kokeboka" her

Les også:

Oppsiktsvekkende om kalenderinnsyn