Støtteerklæringer fra inn- og utland

Hvis du føler deg alene på streikevakt eller ensomheten siger på fordi du ikke har hørt fra streikeleder'n din på flere timer: Da er dette et lurt sted å sjekke ut...
Eller gå inn på Twitter og kos deg med støtten som kvitres der.

 

Støtteerklæringer fra inn- og utland
Fra streikemøtet tirsdag. Foto: Ståle Lidsheim

NJs lokallag over hele landet var raskt ute med støtte til streikende NRK-journalister, og det samme var våre samarbeidspartnere og venner i Nordisk Journalistforbund. NRKJ-journalistene er så langt fra alene.

Også mange av NRK-journalistenes faste publikum - seere, lyttere og lesere - har sendt ut savnet-meldinger og støtteerklæringer.

Øyvind Bye Skille har samlet en imponerende samling støtte-tweets fra #nrkstreik og #njstreik her.

 

Norsk filmforbund har pålagt medlemmene å la være å jobbe for NRK så lenge streiken pågår. Sverre Pedersen i Filmforbundet har sendt oss denne solidaritetserklæringen:

Kjære kollegaer!

Norsk filmforbund støtter journalistene i NRKs rettferdige kamp for anstendige lønnsforhold, bedre forhold for vikarene og det selvsagte kravet om løpende kompetanseutvikling.

Vi har pålagt våre medlemmer om å takke nei til å jobbe for NRK så lenge streiken pågår.

Vi ønsker dere lykke til i kampen og heier på dere.

Dersom det er noe vi kan gjøre for dere, er det bare å gi beskjed.

Solidariske tanker fra oss i Norsk filmforbund

Presssemeldingen som Den internasjonale journalistføderasjonen har sendt til alle verdens journalistforbund finner du her.

Denne flotte støtteerklæringen fra kollegaer i Schibsted ble lest opp på det første, store streikemøtet i Oslo:

Støtte til NRK-kollegaer i streik

I mange saker er vi konkurrenter, men ikke i denne. NRK-journalistene har i årets lønnsoppgjør fremmet krav som er selvsagte og ansvarlige, og burde være det også for arbeidsgiversiden. Vi gir full støtte til at kompetansekravet, like rettigheter for tilkallingsvikarer og en minsking av lønnsgapet er verdt å streike for.

Kampånden hos dere inspirerer. Vi må være klare til å kjempe for helt grunnleggende prinsipper i arbeidslivet. At NRK ikke ser at likebehandling og rettferdighet er goder for begge sider, er forstemmende. Urettferdighet og forskjellsbehandling må vi stå opp i mot.

NRK-journalister, dere har vår fulle støtte. I denne kampen er vi på samme lag.

På vegne av Norsk Journalistlags konsernlag i Schibsted (Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Verdens Gang, Aftenposten, E24/Dine Penger, Askøyværingen, Bygdanytt, Strilen, Vestnytt, Lister 24, Lindesnes Avis og Sysla)

Stavanger 15. mai 2018

Erlend Skarsaune,

klubbleder i Stavanger Aftenblad

 

Klassekampen har sendt oss denne meldingen:

Full støtte til gode kollegaer i NRK

NJ-klubben i Klassekampen gjev vår fulle støtte til dei streikande journalistane i NRK. NRKJ har stilt gode og legitime krav om å tette lønsgapet til samanliknbare grupper, om å ha rett til kompetanseheving og ei betre handsaming av tilkallingsvikarar. Det tener ikkje NRK-leiinga til ære at dei ikkje ville diskutere desse krava skikkeleg.

Richard Aune, leiar i NJ i NRK, slår fast at det ikkje har vore reelle forhandlingar. Dermed bryt NRK-leiinga med eit grunnprinsipp i det norske arbeidslivet. 1700 NJ-medlemer står på året rundt for at NRK skal vere ein allmennkringkastar Noreg kan vere stolte av. Dei fortener i det minste reelle forhandlingar.

Kampgløden hos våre kollegaer i NRK inspirerer. Stå imot alle forsøk frå stortingspolitikarar og andre som vil vippe sympatien i retning arbeidsgjevarsida. Vi står skulder ved skulder med dykk!

For NJ-klubben i Klassekampen,

Jens Kihl,

Klubbleiar

 

Vi har samlet støtten fra NJs lokallag:

Støtteerklæringer fra inn- og utlandStøtteerklæringer fra inn- og utlandStøtteerklæringer fra inn- og utlandStøtteerklæringer fra inn- og utlandStøtteerklæringer fra inn- og utlandStøtteerklæringer fra inn- og utlandStøtteerklæringer fra inn- og utland

 

Støtteerklæringer fra inn- og utland

 

Støtteerklæringer fra inn- og utlandStøtteerklæringer fra inn- og utlandStøtteerklæringer fra inn- og utland

 Støtteerklæringer fra inn- og utland

Støtteerklæringer fra inn- og utland
Foto: Ståle Lidsheim

 

Frilanserne er ikke dårligere, selvsagt:

 

«NJ Frilans støttar fullt og heilt våre fagforeningskollegaer i NRK!

Krava de stiller til leiinga er langt frå uanstendige. 

Stao pao!»

Oddrun Midtbø,

NJ Frilans

 

Støtteerklæringer fra inn- og utland

Den europeiske journalistføderasjonen publiserte denne artikkelen: http://europeanjournalists.org/blog/2018/05/15/1700-journalists-on-strike-at-norwegian-public-broadcaster-nrk/

 

Spanske journalister sendte solidaritetshilsen, og Spanias versjon av "Journalisten" skrev om oss:

Periodismo en Noruega: huelga en la radiotelevisión pública NRK

 Dessuten kvitres og postes det på sosiale medier hele tiden - sjekk selv!

John Barsby, BBC, skrev dette brevet til Rolf Johansen - de sitter sammen i IFJs ekspertgruppe for allmennkringkasting, BREG:

SAFE - fagorganiserte i energisektoren, sier NRK må bøye av:

Støtteerklæring til streikende journalister i NRK

SAFE vil gi uttrykk for full støtte til NRK journalister sin rettferdige kamp for å bedre lønns- og arbeidsvilkår. Kravet om bedre lønn og kompetanseutvikling er rettferdig og vil også være ett viktig signal til andre arbeidstakergrupper og fagforbund. Det er også viktig at tillkallingsvikarer ikke blir «billigere» enn faste ansatte. Spekter/NRK må bøye av og gi etter for kravene til våre streikende journalister. Vi kan ikke se at frontfagsmodellen kan brukes som ett argument mot å innfri deres rettferdige krav.

I en tid der medienorge stadig bygges ned og erstattes av kommunikasjonsrådgivere er NRK sitt samfunnsoppdrag viktigere enn noen gang. Dyktige, kompetente journalister er en viktig faktor i dette arbeidet.

Stå på videre i deres kamp for ett rettferdig arbeidsliv og fullt gjennomslag i kravene.

Med vennlig hilsen

SAFE

Hilde-Marit Rysst
Leder

 

Støtteerklæringer fra inn- og utland

 Våre venner i VG var blant de aller første som forsto hvor viktig streikestøtte er:

Støtteerklæringer fra inn- og utland

 

Og fra klubben i NTB:

Støtteerklæringer fra inn- og utland

Og så kom ikke Herreavdelingen på lufta tirsdag:

Støtteerklæringer fra inn- og utland

Journalistforbundet i den finske allmennkringkastingen YLE ber oss Kämpa på!

YOT hade nyss styrelsemöte och beslöt att publicera detta ställningstagande: 

YOT stöder strejkande kolleger på NRK

Rundradions programarbetare stöder sina norska kollegors målsättningar att skapa en regionalt rättvisare lönesättning, förbättra visstidsanställdas och vikariers arbetssituation samt höja lönenivån inom NRK så att den kommer närmare lönenivån inom de privata medierna.

Förhandlingarna mellan det norska rundradiobolagen NRK och Norsk journalistlag nådde inte en överenskommelse på tisdagen och 1700 medlemmar inom journalistförbundet i Norge började strejka på eftermiddagen.

YOT hoppas att arbetskonflikten ska kunnas lösas så snabbt som möjligt och förstår och stöder sina norska kollegors målsättningar.

För Rundradions programarbetare

Hilla Blomberg

Ordförande

 

Kämpa på!

 --

Jesper Alm

Yle Nyheter och Sport i Åboland

 

Fra LO i Oslo fikk vi denne:

LO i Oslo støtter den pågående streiken blant journalister i NRK. Vi er enige at lønnsgapet mellom NRK-journalister og yrkeskolleger i andre mediehus må reduseres. Vi støtter krav om kompetanse da vi også selv er opptatt av etter- og videreutdanning. Lønnsmessig likebehandling av tilkallingsvikarer anser vi også følger opp et viktig krav om like lønns- og arbeidsvilkår. Med slike krav er det arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og ledelsen i NRK som har hovedansvaret for at streiken blir kortvarig. Vi ønsker dere lykke til. Stå på! Det gjelder å holde ut et kvarter lengre enn arbeidsgiver.

 

Mvh

Roy Pedersen

Leder, LO i Oslo

LO-forbund støtter journaliststreiken i NRK

Arbeiderbevegelsens Presseforbund(APF)  støtter NRKJ journalistenes streik.  Norsk Journalistlag er en uavhengig fagforening som fører selvstendige forhandlinger på vegne av sine medlemmer i de fleste mediebedriftene, også 1700 medlemmer i NRK.

Journalistenes krav om kompetanseoppfølging og likebehandling av faste og midlertidige ansatte burde det ikke være nødvendig å fremme i dagens Norge.

-At journalistene også vil redusere lønnsgapet de har i forhold til andre store mediebedrifter er et naturlig og forståelig krav.Vi ønsker NRK journalistene lykke til i kampen for sine krav, sier forbundsleder Nina Hanssen. Hun leder APF som er landets eldste presseforbund. De organiserer journalister og redaktører i hele landet.

Støtter journalistkolleger

Forbundet er fullverdig medlem av LO og selv om de LO-organiserte i NRK ikke er i streik, så støtter APF fullt og helt sine streikende kollegaer i NRK NJ. 

-Vi er opptatt av alle skal ha en ansvarlig lønn arbeidsvilkår og vi forstår godt at journalistene som har et eget oppgjør i NRK, streiker, sier Nina Hanssen. 

Hun synes det er bra å se den store kampviljen blant de streikende. 

-I likhet med mange mediebedrifter i Norge har ansatte i NRK hatt enormt press på å levere de siste årene. Likevel står de på og bør ha like muligheter og rettigheter som andre journalister i konkurrere de medier, sier hun. Hanssen reagerer videre at NRK ledelsen satte inn ledere og  uorganiserte for å dekke 17.mai.

Hun synes også det er svært negativt ar NRK ledelsen valgte å sende reportasjer som journalister i streik har laget.

 

Også Lokomotivmannsforbundet støtter oss:

16.05.2018

Støtteerklæring til NRK-journalistene streik

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) støtter streiken til NRK-journalistene i Norsk
Journalistlag.


NLF støtter journalistenes krav om kompetanseutvikling. Riktig kompetanse er viktig både
for journalistene og NRK, men ikke minst for samfunnet forøvrig som er avhengig av dyktige
fagfolk i media. Ikke minst i statskanalen som er en svært viktig premissleverandør for
folkeopplysning og kunnskapsdannelse for det norske folk.

NLF støtter krav om å redusere lønnsgapet mellom NRK-journalistene og andre mediehus.
Dette er viktig for NRKs muligheter til å beholde dyktige fagfolk.

NLF støtter krav om likebehandling av tilkallingsvikarer og andre medarbeidere. I et
arbeidsliv hvor stadig flere har en løsere tilknytning til arbeidsgiver er det svært viktig at
tilkallingsvikarer har samme vilkår og rettigheter som fast ansatte. Alternativet vil være
undergraving av tariffavtalene. Dette er ikke bare en kamp i NRK, men for hele
fagbevegelsen.

Norsk Lokomotivmannsforbund støtter helhjertet opp om streiken og ønsker NRK-journalistene
lykke til i videre kamp for sine rettigheter.


Med vennlig hilsen
Rolf Ringdal
Forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund