Streik i NRKNorsk Journalistlag vedtar å bryte meklingen med Spekter/NRK og tar organisasjonen ut i konflikt fra 15. mai klokka 13:01.

Streik i NRK

1700 medlemmer i Norsk Journalistlag i NRK er i streik fra klokka 13.01, tirsdag 15. mai. Meklingen mellom Norsk Journalistlag og NRK/Spekter førte ikke frem.

– Det har ikke vært reelle forhandlinger. Vi opplever at NRK ikke har rikket seg en tomme gjennom meklingen. NRK misbruker frontfagsmodellen, og bruker den som en absolutt grense, i et forsøk på å kneble de frie forhandlingene. Dette er et forhandlingsklima vi ikke kan godta. NRK sender dermed 1700 journalister ut i streik, sier Richard Aune, leder i Norsk Journalistlag i NRK, etter intense forsøk på å finne løsninger hor Riksmekleren.

Avstanden mellom partene var stor da bruddet var et faktum, over ti timer etter at meklingsfristen gikk ut.

– Det er stor sannsynlighet for at NRKs tilbud ville økt lønnsforskjellen mellom oss og kollegene våre i de andre store mediehusene. Vi hadde et tydelig mandat fra våre medlemmer i årets lønnsforhandlinger: å redusere forskjellen, sier Aune.

– Vi hadde vilje til å forhandle helt til siste slutt, men vi så ingen reell bevegelse hos motparten, sier Aune.

Kompetanse til alle

Et viktig krav for NJ var å få på plass en ny avtale som forplikter NRK til å gi alle medarbeidere riktig kompetanse. Heller ikke her kom partene i mål om en avtale.

– Det er uforståelig for oss at NRK ikke aksepterer en ordning som er bra både for bedriften og den enkelte medarbeider.

NJs Krav om likebehandling av tilkallingsvikarer og andre medarbeidere i NRK strandet også.

Det var Landsstyret i Norsk Journalistlag som tirsdag formiddag fattet det endelige vedtaket om å ta alle medlemmer i NRK ut i streik. Et samlet landsstyre stilte seg bak vedtaket om å bryte meklingen med Spekter/NRK og ta organisasjonen ut i konflikt. 

Les også