TV 2 åpnet tillitsvalgts epost til NJ-advokat

-Det er svært alvorlig at en arbeidsgiver åpner eposter som går mellom en tillitsvalgt og dens fagforening, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen, etter møtet NJ hadde med TV 2 på bakgrunn av at ledelsen tidligere i år krevde å få åpne tillitsvalgtes eposter. Ledelsen var på kildejakt etter at Dagens Næringsliv hadde skrevet om en intern TV 2-rapport. Frantzen sier etterspillet nå vil avhenge av hvordan TV 2 responderer videre.

Det var i januar at Dagens Næringsliv skrev om TV 2-rapporten. TV 2s ledelse startet en kildejakt, og krevde i den forbindelse å få åpne tillitsvalgtes eposter. NJ fordømte denne kildejakten, både fordi en mediebedrift bedre enn noen må ha respekt for kildevernet, men også fordi de tillitsvalgte skal være trygge på at deres kommunikasjon med medlemmer og egen organisasjon skal være fortrolig.
 
TV 2 la på møtet med NJ fram informasjon om hvordan undersøkelsene hadde foregått og i rapporten fra undersøkelsene kommer det frem at blant epostene som ble åpnet og lest av ledelsen i TV 2 var epost sendt fra NJs tillitsvalgt til NJs advokat.
 
NJs leder sa tydelig fra i møtet med TV 2 at hun er svært kritisk til at TV 2 åpnet eposter som er gått mellom våre tillitsvalgte og NJ.
 
-NJ var i flere rettsprosesser mot TV 2 i den perioden dette skjedde. Da er det ekstra alvorlig at TV 2s ledelse har lest epost som er sendt til NJs advokat. Både de tillitsvalgte og NJs medlemmer skal være sikre på at de kan kommunisere med NJs advokater uten at ledelsen leser det. Vi var også veldig tydelige på at det gjelder egne regler for hvorvidt man kan åpne tillitsvalgtes eposter, sier NJ-lederen.

 
De tillitsvalgte hadde ikke med seg noen fra NJ sentralt da epostene ble åpnet, fordi de oppfattet at TV 2 ga klar beskjed om at de ikke kunne snakke med noen om epostgranskningen, men Frantzen er klar på at de tillitsvalgte alltid har rett til å snakke med NJ sentralt og ha med seg noen fra NJ i møter med ledelsen.
 
-Vi fikk også tydeliggjort det svært uheldige med hensyn til kildevernet i denne saken og vi presiserte at TV 2 har gjort ukloke vurderinger angående kildevernet sett opp mot presseetikken.
 
-Jeg opplevde at TV 2s ledelse var lyttende overfor våre spørsmål og kritikk, og at dette har vært og er en vanskelig sak for TV 2. Vi ble i møtet forsikret om at de tillitsvalgtes arbeidsforhold skal være gode i TV 2 fremover. Hva vi gjør videre nå avhenger litt av hvordan TV 2 responderer. Noe av det vi spurte om, fikk vi svar på i møtet, men noe ville også TV 2 komme tilbake til oss med når de hadde fått undersøkt mer, sier NJs leder etter møtet, der både TV 2-sjef Olav T. Sandnes, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand, nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther, advokat Theo Jordahl og juridisk direktør Tomas Myrbostad deltok fra TV 2.
 
Fra NJ deltok foruten NJs leder Hege Iren Frantzen, nestleder Dag Idar Tryggestad, advokatene Knut Skaslien og Ina Lindahl Nyrud, i tillegg til klubbleder Henrikke Helland og nestleder i Klubb2, Stein Akre.