Tariffkonferanse for MBL-oppgjøret

Tariffkonferanse for MBL-oppgjøret

Klubbledere, forhandlingsutvalget, politisk ledelse i Norsk Journalistlag og representanter fra landsstyret er samlet for å forberede årets lønnsoppgjør i MBL-området.

En drøy måned før tariffoppgjøret i MBL-området, er klubbleder fra hele landet samlet for å forberede årets forhandlinger.

Innspill og diskusjoner under konferansen tar forhandlingsutvalget med seg videre i arbeidet med å utforme de endelige kravene i vårens oppgjør.

Lønnsforhandlingene i MBL-området holdes 24.-26. april.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, noe som betyr at både lønn og teks i Journalistavtalen mellom NJ og NHO/MBL skal forhandles.

Les også:
Enighet i forhandlingene om hovedavtalen