Tryggere på jobb i afrikanske redaksjonerBildet: Diplomutdeling i Nigeria

Tryggere på jobb i afrikanske redaksjoner

NJs største internasjonale kursprosjekt i år, Sikkerhet og likestilling for kvinnelige journalister, ruller og går nesten av seg selv i Afrika. Nyskolerte journalister har i sommer og høst kurset kolleger i øst, vest og sør på det afrikanske kontinentet.

Tryggere på jobb i afrikanske redaksjoner
Journaliststudenter i Zimbabwe diskuterer likestilling

Til nå har NJs internasjonale prosjekter holdt tre slike kurs for journalister og fotografer. I løpet av en uke læres rundt 15 kvinnelige journalister opp til å holde kurs for sine kolleger. Det er et effektivt to-dagerskurs som kombinerer kunnskap om egen sikkerhet på jobb og likestillingskunnskap.

Utsatt arbeidsplass

En internasjonal undersøkelse viste for to år siden at egne redaksjonslokaler var en like farlig arena som reise- og feltjobbing for kvinnelige journalister i mange land i 3. verden. En ærlig «#Meetoo»-runde i en slik redaksjon vil føre til et skred av anklager. Men det skjer ikke, alle vet at da risikerer de å miste jobben.

Tryggere på jobb i afrikanske redaksjoner
Sportsministeren stilte for å dele ut deltakerbevis på kurset i Uganda

Derfor satte vi sammen et kurs hvor vi gir kunnskap om likestillingsavtaler, teknikker for å få slutt på sexpress, overgrep og kjønnsdiskriminering i redaksjonene – blant annet gjennom samarbeid. Dette kombineres med tradisjonell sikkerhetsopplæring og kunnskap om førstehjelp.

Kurset er i høy grad interaktivt.

Tryggere på jobb i afrikanske redaksjoner
Sikkerhet og likestilling, kurs i Tanzania

Jentene får prøve seg som kursledere fra starten av, og gis manualer som tar dem gjennom kurset de selv skal holde leksjon for leksjon.

En sikkerhetsressurs

Etter de to siste kursene vi har hatt, i Johannesburg og i Dakar, har alle holdt minst ett lokalt kurs for kolleger etter at de kom hjem. Noen har holdt flere og andre har skaffet penger til nye kurs fra politikere og andre støttespillere.

I desember har vi kurs for fransktalende journalister i Vest-Afrika. Alt i alt betyr dette at det neste år vil sitte ressurspersoner i mange hundre redaksjoner sør, vest og øst i Afrika med viktig kunnskap de har fått på kurs og kan dele med sine kolleger. Både for å beskytte seg i konfliktområder og under gateopptøyer. Men ikke minst for å redusere diskriminering i mediene og stanse sexpress og overgrep i hjemmeredaksjonene. Noe som igjen forhåpentlig fører til at flere kvinner blir i yrket.

Tryggere på jobb i afrikanske redaksjoner
Professor Kristin Orgeret (t.v.) blir kursleder i Dakar i desember.