Trym fyller 90 år

Trym fyller 90 år

I dag fyller Trygve Moe - eller Trym som han blir kalt - 90 år! Trym er Norsk Journalistlags «far» og var leder i periodene 1964 - 1966 og 1970 - 1984, i tillegg var han generalsekretær i perioden 1984 - 1986. Her er dagens leder Hege Iren Frantzens ord til Trym på 90-års dagen!

Tryms engasjement for Norsk Journalistlag, for medlemmene våre, for virket vårt, det er helt unikt og det var, og er fortsatt, helt grenseløst. Han har hatt en rekke verv i bransjens organisasjoner, men viktigst av alt er hans visjoner, planer og engasjement for NJ. Da Trym var borte fra formannsjobben i NJ i 2 perioder, 1966 til 1968, mens han var Dagbladets korrespondent i London, ba han NJ-sekretariatet sende seg alle AU og LS dokumentene slik at han kunne følge med. 

Det var Trym som hadde visjonene og kraften til å gå i forhandlinger om journalisters vederlag for kopiering, han var den drivende i forhandlingene og etter hvert etableringen av Kopinor på starten av 1980-tallet.

Han hadde også visjonene om å omskape Norsk Journalistlag fra et mer laugsmessig forbund, til en moderne fagforening.

På slutten av 1970-tallet tok Trym initiativ til en systematisert og grundig opplæring av tillitsvalgte. Dette ville etter hans mening være med på å profesjonalisere NJ og høsten 1978 kjørte NJ 14 kurs over hele landet med nesten 200 deltakere. Dette er selve fundamentet til tillitsvalgt-opplæringen som vi har i NJ i dag og som vi er så opptatt av og så stolte av. Tusen takk for det viktige initiativet, Trym!

Tryms innsats for etter- og videreutdanningen skal også nevnes. Trym og NJ ble Torbjørn Wales viktigste og beste støttespillere i arbeidet med å etablere det som etter hvert ble Institutt for Journalistikk. Og da forslaget om studiepermisjonsordningen ble reist i NJs landsstyre tok Trym også fatt i dette og sørget for at det ble noe av.

Men data var, og er ikke, Trym så begeistret for. Det fortelles om Trym at han fortsatte som norske avisjournalister med å skrive på skrivemaskin, selv da NJ innførte data på hans egen arbeidsplass. Ifølge Tore Sjølie som var hans nærmeste medarbeider og ansvarlig for innføringen av Norsk Data skjermene, skrev Trym aldri mer enn «Velkommen til NJ» på sin skjerm. Og Trym har fortsatt ikke e-post, selv om Tore har forsøkt å innføre PC i Tryms hjem.

Trym - «var» NJ og har fortsatt organisasjonen i sitt hjerte. Og nesten hele medlemskartoteket -  i alle fall seniorene. Selvsagt var han den drivende kraften da NJ og OJ starte den første seniorklubben for presseveteraner, med motto «å gavne og fornøye».

Det er ingen tvil om at man kan si at Trygve Moe la grunnlaget for Norsk Journalistlags status og situasjon.

Vi er deg evig takknemlig for alt arbeidet du har lagt ned for denne organsiasjonen. Veien du har gått foran og brøytet for oss alle. Tusen tusen takk - og gratulerer med dagen!

LES MER: Trygve Moes pris ble opprettet da han gikk av med pensjon