Undersøkelse om seksuell trakassering i mediebransjen

Medieorganisasjonene har i dag sendt ut en undersøkelse til medlemmer og ansatte i mediebedrifter for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i norsk mediebransje. Undersøkelsen, som også sendes ut til frilansere og NJs studentmedlemmer, er anonym.

Hvem står bak undersøkelsen?

Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening.

Hvordan får jeg undersøkelsen?

Undersøkelsen sendes alle NJ-medlemmer på epost, tirsdag 21. november, omkring kl 14.
Dersom du ikke har mottatt undersøkelsen i løpet av tirsdagen, kan du sende en epost til nj@nj.no for å få undersøkelsen tilsendt.

Hvem er undersøkelsen rettet mot?

Vi oppfordrer alle medarbeidere, på alle nivåer i mediebransjen, til å svare på undersøkelsen. Vi ber deg svare uansett om du har opplevd eller har kjennskap til tilfeller av seksuell trakassering, eller ikke. Undersøkelsen sendes også ut til frilansere og midlertidig ansatte.

Må jeg svare på undersøkelsen?

Nei. Å svare er helt frivillig. Men vi oppfordrer deg til å svare på undersøkelsen uavhengig av om du selv har opplevd seksuell trakassering eller ikke. Velger du å svare, samtykker du samtidig til å delta på den anonymiserte undersøkelsen. Gjennom hele undersøkelsen vil du kunne velge å la være å svare på enkeltspørsmål, dersom du ikke ønsker det.

Kan jeg trygt svare på undersøkelsen uten å risikere at min identitet blir kjent?

Ja. Undersøkelsen er anonym. Tallene blir kun rapportert på overordnet nivå. I forbindelse med utformingen av undersøkelsen har medieorganisasjonene søkt råd både hos Datatilsynet og Regional Etisk Komité for å sikre at vi ivaretar den enkeltes personvern.  

Hva skal undersøkelsen brukes til?

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i norsk mediebransje. Det er ikke tidligere gjennomført en så omfattende og bred undersøkelse om disse temaene. Ved å kartlegge omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep, vil vi også kunne sette inn tiltak og gjøre ledere og medarbeidere bedre i stand til å forebygge og håndtere tilfeller av seksuell trakassering i mediehusene. Målet er at ingen medarbeidere i norske mediebedrifter skal utsettes for trakassering og overgrep.

Jeg har mottatt flere invitasjoner til å svare på undersøkelsen. Hva gjør jeg?

Fem medieorganisasjoner samarbeider om undersøkelsen. Den sendes ut både til medlemmer i NJ og NR og til medlemsbedriftene i de øvrige organisasjonene. Dermed vil flere enkeltpersoner risikere å få flere invitasjoner. Men du skal bare svare en gang.

Lenken til undersøkelsen fungerer ikke. Hva gjør jeg?

Dersom du har fått tilsendt en lenke som ikke fungerer, så ta kontakt med den som har sendt deg lenken.

Jeg fikk ikke fullført undersøkelsen. Hva gjør jeg?

Dersom du avslutter/blir avbrutt underveis i undersøkelsen må du starte på nytt. Det er dessverre ikke mulig å gå tilbake til punktet der du ble avbrutt. Dette er fordi undersøkelsen gjennomføres helt anonymt.

De mest detaljerte spørsmålene om konkrete erfaringer går bare seks måneder tilbake i tid. Hvorfor?

Undersøkelsen består av noen standardiserte spørsmål som brukes i norsk arbeidsliv. Har du opplevd seksuell trakassering lenger tilbake i tid, vil du også kunne svare på dette.

Hvem har utformet undersøkelsen?

Organisasjonene som står bak undersøkelsen har utformet denne og søkt råd i tidligere forskning på seksuell trakassering, overgrep og trusler i arbeidslivet – blant annet ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidsforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen.

Jeg har flere spørsmål om undersøkelsen. Hvem kontakter jeg?

Her er kontaktpersoner for spørsmål om undersøkelsen :

NJ – Gunhild Mohn, gunhild.mohn@nj.no - 41 21 70 43
MBL – Bente Håvimb, bente@mediebedriftene.no - 97 03 47 29
NR – Reidun Kjelling Nybø, rkn@nored.no - 91 10 55 11
LLA – Lene Pernille Østberg, lene@lla.no   - 452 89 222
Fagpressen – Berit Nyman, bn@fagpressen.no - 93 43 33 45

Jeg har spørsmål knyttet til konkrete saker om seksuell trakassering. Hvem skal jeg kontakte?

Dersom du har opplevd seksuell trakassering, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med din nærmeste leder eller tillitsvalgt.

Du kan selvsagt også kontakte medieorganisasjonene for råd i slike saker:

Norsk Journalistlag – nj@nj.no - 22 05 39 50
Mediebedriftenes Landsforening – post@mediebedriftene.no - 22 86 12 00
Norsk Redaktørforening – post@nored.no - 22 40 50 50
Landslaget for lokalaviser – lla@lla.no - 452 89 111
Fagpressen – fagpressen@fagpressen.no - 24 14 61 00

Norsk Journalistlag sine advokater tar hver dag i mot henvendelser om alle saker der medlemmene har behov for bistand i forbindelse med jobb. De er lette å få kontakt med og du får raskt hjelp.