Veiledende satser for frilansere lansertSindre Leganger og Kyrre Lien i styret i NJ Frilans er glade for å lansere nye frilanssatser. Foto: NJ Frilans

Etter lengre tids arbeid med blant annet spørreundersøkelser til medlemmene og beregninger av lønnsnivåene i redaksjonene, lanseres de veiledende satsene for redaksjonell bruk i dag.

--Veiledende satser har vært etterspurt av flere frilansere, og jeg er glad for at vi kan lansere nye satser nå. Jeg håper frilansmedlemmene vil bruke dem sammen med NJ Timepris, og at de kan bruke disse to verktøyene for å bli trygge på hva arbeidet deres er verdt før de går i forhandlinger om honorarer. Det er også viktig at satsene blir kjent ute i redaksjonene, og at oppdragsgiverne forstår at frilanshonorarer alltid må være høyere enn lønnen til en journalist ansatt i redaksjonen, sier leder i Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen.

Her finner du satsene

-Det har vært krevende å finne satser som kan være med på å heve den generelle lønnen til oss frilansere, men samtidig ikke være helt uoppnåelige i dagens marked. Noen vil nok oppleve at satsene er høyere enn det de får i dag, andre vil oppleve at de er lavere. Vår hovedoppgave har vært å forsøke å løfte lønnen til de som tjener dårligst av oss. Lik lønn for likt arbeid, sier Kyrre Lien på vegne av styret i NJ Frilans.

Live-info på facebook i dag

Klokken 13.30 i dag, tirsdag 17. april, blir det live-sending på NJ Frilans interne Facebook-gruppe. Er du medlem av NJ Frilans, men ikke medlem av diskusjonsgruppen?
Hvis du ikke har fått invitasjon til gruppa, kan du sende en melding til Kyrre Lien eller Ingerid Salvesen på Facebook, legg også med den epostadressen du bruker når du logger inn på Facebook - så hjelper de deg inn i gruppen.

I tiden fremover blir det flere informasjonsmøter for frilansmedlemmer, og det skal arbeides for å gjøre satsene kjent for redaktører og reportasjeledere, samt klubbledere.

Rammeavtale med MBL

Styret i NJ Frilans ser også lyst på at NJ har klart å få en avtale med Mediebedriftenes Landsforening, og mener den også blir viktig i frilansernes forhandlinger om honorar og vilkår.

NJ Frilans peker på særlig ett element i avtalen;«honorar skal forhandles og avtales før stoffet benyttes, med utgangspunkt i bl.a. lønnsnivået for de redaksjonelt ansatte i oppdragsgivers virksomhet og frilanserens driftskostnader».

Her kan du lese rammeavtalen

Hver frilanser sitt ansvar

-Arbeidet med å formidle satsene og sørge for at de blir tatt i bruk, kan ikke gjøres av NJ sentralt eller NJ Frilans sitt styre alene. Det er nå opp til hvert enkelt medlem å aktivt informere reportasjeledere om hva som ligger til grunn for deres dagssats, samt diskutere dette med andre frilansere, sier Kyrre Lien.

Han oppfordrer alle frilansere til å lese første del av de veiledende satsene nøye, og bruke dem i fremtidige prisdiskusjoner.