Verv nye medlemmer før tarifforhandlingene

Verv nye medlemmer før tarifforhandlingene

Det er tid for å verve eventuelle uorganiserte kollegaer. Det er særlig viktig at ingen står utenfor klubben dersom det blir brudd i forhandlingene, med påfølgende mekling og eventuell streik.
Finn vervemateriale her.

Tarifforhandlingene mellom NJ og MBL skal skje 26. - 27. april, mens oppgjøret mellom NJ og NRK starter med kravframleggelse 28. april og forhandlinger 2. og 3. mai. 

I år er det såkalt mellomår og forhandlingene dreier seg kun om økonomi, ikke andre typer endringer av arbeidsbetingelsene.

Verveplakat

Verv nye medlemmer før tarifforhandlingene

Last ned verveplakaten (som bilde/plakat og som 2-sidig brosjyre) og heng den opp i redaksjonen, eller del den ut til potensielle medlemmer. Alle klubbledere i NRK og MBL-området skal ha fått tilsendt oppdaterte medlemslister, slik at de kan se hvem som er medlemmer og kvalitetssikre at NJ har korrekte medlemslister.

Argumenter for medlemskap

Verv nye medlemmer før tarifforhandlingene

  1. Vær en del av fellesskapet - både det journalistfaglige og det tariffaglige. Norsk Journalistlag arbeider for bedre lønns- og arbeidsvilkår og gode rammebetingelser for alle journalister. Jo flere medlemmer, jo sterkere forhandlingskraft og politisk kraft har vi til å kjempe din kamp.
  2. Juridisk bistand - NJs advokater står klare til å hjelpe deg - enten det gjelder din personlige arbeidssituasjon eller redaksjonens behov for en god lokalavtale. Og har du spørsmål om rettigheter til eget stoff og bilder, eller innsyn og offentlighet, så får du som regel svar på dagen.
  3. Kurs og konferanser - NJ arbeider hardt for å gi deg gode muligheter til kurs og etterutdanning. Vi har gode studiepermisjonsordninger (STUP), stipendordninger og ikke minst Institutt for Journalistikk.
  4. Rimelige forsikringer - du kan kanskje spare inn hele kontingenten din ved å bruke NJ Forsikring. Vi forhandler nemlig fram gode og rimelige ordninger på vegne av deg.
  5. Midlertidig ansatt - da bør du i hvert fall være medlem. Det er nettopp når jobben er utsatt, du har mest bruk for fagforeningen din.

LES mer om hva medlemskap i NJ gir