Tiltaksplanen 2015 - 2017Avstemning under NJs landsmøte 2015. Nærmest (f.v.) Håkon Okkenhaug, Gunnar Kagge og Toralf Sandåker fra landsstyret. Foto: Trond Idås.

Tiltaksplanen 2015 - 2017

Journalister stilles overfor stadig tøffere krav til produksjon, turnus og omstilling. Arbeidet for å bevare journalistiske arbeidsplasser, gode arbeidsforhold og slagkraftige redaksjoner har sammen med arbeidet for å verne journalistisk uavhengighet og kvalitet høyeste prioritet i perioden.

Vedtatt på NJs landsmøte 12. mars 2015

NJ skal derfor:

Trygge og gode arbeidsplasser

 • Jobbe for faste ansettelser, at journalistene skal ansettes direkte i mediebedriftene og jobbe mot utskillelse og oppstykking i mindre selskap.
 • Jobbe mot nedbemanninger, oppsigelser, styrte sluttpakker og brudd på ansiennitetsprinsippet.
 • Jobbe mot svekket arbeidsmiljø som følge av omstilling.
 • Arbeide mot økt bruk av midlertidige ansettelser og ulovlige midlertidige ansettelser.
 • Jobbe for å bedre lønns- og arbeidsbetingelsene, og forsvare etablerte rettigheter.
 • Arbeide spesifikt for å hente igjen etterslepet i lønns- og arbeidsbetingelser for fotojournalister/pressefotografer som er lønnsfrilansere eller selvstendig næringsdrivende.
 • Arbeide mot ubalanserte frilanskontrakter, og for å bedre honorarpraksisen i mediene.
 • Arbeide for å forbedre pensjonsordninger med lavt nivå og arbeide mot svekkelse av eksisterende pensjonsnivå.

Vern om journalistikken

 • Forsvare uavhengige redaksjoner og styrke kvaliteten i alle ledd av journalistikken.
 • Jobbe mot at reklame etterligner eller utnytter redaksjonelt innhold, og mot annonseformater som bidrar til å svekke tilliten til redaksjonenes uavhengighet. For publikum skal det være åpenbart hva som er journalistisk innhold og hva som er kommersielt innhold.
 • Forbedre medlemmenes mulighet til å utvikle sin kompetanse gjennom blant annet IJ, Stup og Start-ordningen.
 • Arbeide for å øke og utvikle offentlige mediestøtteordninger.
 • NJ skal arbeide mot informasjonsreglementer i offentlig sektor som begrenser ansattes ytringsfrihet og arbeide for en opprydding av taushetspliktbestemmelsene. NJ vil arbeide mot ansettelseskontrakter som begrenser ansattes ytringsfrihet.

Sterk medlemsorganisasjon

 • Drive et profesjonelt og systematisk arbeid for å verve og beholde medlemmer.
 • Heve kompetansen til nye og erfarne tillitsvalgte.
 • Fortsette omstillingen av hele NJ slik at vi forblir en slagkraftig organisasjon og sikrer medlemmene rask og profesjonell bistand.
 • Gjennomføre turneer med kurs for klubber i lokale forhandlinger.