Tiltaksplan 2017-2019

Titaksplanen ble vedtatt av landsmøtet 23. mars 2017.


Styrke journalistenes lønns- og arbeidsvilkår

NJ skal:
- Motarbeide oppsigelser, styrte sluttpakker og andre tvangstiltak samt brudd på ansiennitetsprinsippet.
- Arbeide mot ulovlige midlertidige ansettelser og for at journalister skal ansettes direkte i mediebedriftene.
- Jobbe for innstramming i adgangen til midlertidige ansettelser og  styrking av ansattes og tillitsvalgtes rettigheter i arbeidsmiljøloven.
- Revidere tariffpolitikken til NJ med deltagelse fra hele organisasjonen.
- Sikre konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser og tariffavtaler som gjør yrket attraktivt.
- Jobbe for at arbeidsgiverne følger opp sitt ansvar for kompetanseutvikling.
- Jobbe for godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår i redaksjoner som er rammet av nedbemanning.
- Jobbe for å øke frilansernes honorarer i mediebransjen og innarbeide nye veiledende satser. 

Forsvare fri, kritisk og uavhengig journalistikk

NJ skal:
- Jobbe mot sammenblanding av redaksjonelt og ikke-redaksjonelt innhold. Publikum skal ikke være i tvil om hva som er uavhengig journalistikk.
- Jobbe for å øke publikums tillit og troverdighet til redaksjonelle medier.
- Jobbe for å utvikle og utvide støtteordninger og rammebetingelser for journalistikk.
- Jobbe for mediemangfold.
- Jobbe for at offentlighetsprinsippene etterleves. 

Et sterkere NJ

NJ skal:
- Jobbe for å øke organisasjonsgraden - særlig blant frilansere og i produksjons- og teknologimiljøene.
- Være mer synlig med sitt arbeid.
- Styrke og støtte tillitsvalgte i alle ledd av organisasjonen.

Minst to av landsstyremøtene i perioden bør holdes utenfor Oslo.
Landsstyrets økonomiske og politiske prioriteringer skal sikre en bærekraftig økonomi innen 2020.