Oppgjøret i havn - God profil, for lavt nivåVed midnatt signerte Richard Aune protokollen for lønnsoppgjøret 2017

Oppgjøret i havn - God profil, for lavt nivå

11 500 til alle, en utjevningspott og justering av ulempesatsene. Det ble resultatet etter svært krevende forhandlinger med NRK.

Oppgjøret i havn - God profil, for lavt nivå

- Oppgjøret har fått en god sosial profil, men vi er ikke fornøyd med nivået, sa NRKJ leder Richard Aune etter at protokollen var signert ved midnatt natt til torsdag.

Aune sier at resultatet alt i alt er akseptabelt.

- Forhandlingsutvalget mente det ikke var forsvarlig å ta organisasjonen ut i brudd på dette grunnlaget, men det satt langt inne å akseptere resultatet. Vi er ikke fornøyd med NRKs vilje til å heve journalistenes lønn slik at gapet mellom oss og de andre store mediehusene i Norge blir mindre enn det er i dag. Dette er et arbeid vi kommer til å fortsette å ha fokus på, sier Aune.  

Oppgjøret i havn - God profil, for lavt nivå
Rolf Johansen, Richard Aune og Hege Fagerheim studerer protokollen

Justeringspott

Først ni timer på overtid signerte NJs forhandlingutvalg enighetsprotokoll med NRK. Det var svært viktig for NJ å fortsette prosessen med å rette opp lønnsforskjeller innad i NRK. I fjor ble det satt av en utjevningspott på 1000 kroner pr medlem, som ble fordelt på de aller dårligst betalte medlemmene på hvert ansiennitetstrinn. Etter mange runder ble partene enige om samme prinsipp i år. Dermed kan prosessen med å rette opp uforståelige og urettferdige lønnsforskjeller blant journalistene i NRK fortsette.

Oppgjøret innebærer også at ingen skal ha en lavere lønnsøkning enn 2 prosent.

Avstand til resten av bransjen

Den klare målsettingen med årets oppgjør var å ta igjen noe av gapet mellom NRK journalistene og resten av medeibransjen.

- Vi er usikre på om dette resultatet bidrar til det, sier Aune.

- Likevel mente vi altså at det ikke var grunnlag for brudd.Ulempetillegg

Alle ulempesatser økes med 2 prosent. Det gjelder også lørdags- og søndagstilleggene og reisetillegget. Innslagspunktet for kompensasjonsfridag økes tilsvarende.

Regulering av minstelønnssatsen, økt timelønn tilkallingsvikarer og økt reisetillegg

Minstelønnssatsene økes også med 2 prosent, det samme gjelder timesatsene for tilkallingsvikarer.

Utdanningstillegget økes med kr 100 til 2100 kroner pr. 30 studiepoeng. Det gjelder for medarbeidere som fullfører relevant utdanning etter 1. april 2017.

 Les protokollen her:

Last ned filProtokoll lønnsforhandlingene 2017(8 7kb)