OJ-kurs for tillitsvalgte om midlertidige ansettelser

Midlertidig ansatte. Hva sier loven og hvordan skal klubben jobbe?

Flere fra hver klubb kan delta, både klubbleder, midlertidigkontakter og andre tillitsvalgte.

Onsdag 14. juni fra 9.00 - 12.30 i NJs møterom, Torggata 5

Tema:

  • Midlertidig ansettelser; Hva sier lov og avtale, hva er tillatt og hva er ikke tillatt? Hva er lovlig lufting? v/NJ-jurist Karoline Ramdal.
  • Hva skiller frilansere og midlertidig ansatte?
  • Hvordan drive midlertidigarbeidet i klubben. v/Rolf Johansen, NRK