OJs samling for midlertidig ansatte

Vi inviterer til samling med faglig innhold, debatt og en gratis matbit. Mer informajson kommer.