Årsmøte Oslo Journalistklubb

Årsmøtet er torsdag 28.9.17 kl 18.00 på Kulturhuset i Youngsgate. OJs årsmøte består av 80 valgte delegater. Møtet er også åpent for alle OJs medlemmer. Etter det formelle årsmøtet arrangerer vi åpen debatt. Har du en sak du vil behandle på årsmøtet, send den til oss innen fristen 31. august