Kontakt OJ

OJ har en organisasjonssekretær ansatt i full stilling, Aslaug Watten, som betjener OJ-kontoret i NJ-lokalene i Torggata 5, Oslo.
Postadresse: Boks 8793 Youngstorget, 0028 Oslo.

22 05 39 50 (NJs sentralbord)
Mobil: 917 44149

E-post: aslaug@nj.no

OJs leder for 2015 - 2016 er Baard Zakariassen, TV2

Tlf:  92436569