For mye unntak i UD

For mye unntak i UD

I en undersøkelse i regi av Norsk Presseforbund kommer det frem at Utenriksdepartementet i enkelte tilfeller grovt misbruker en unntaksbestemmelse knyttet til offentlighetsloven.

Undersøkelsen er gjennomført av mediejurist

Ina Cath. Lindahl

i Norsk Presseforbund. Lindahl har funnet at Utenriksdepartementet i enkelte tilfeller grovt misbruker unntaksbestemmelsen i offentlighetsloven om kommunikasjon med fremmede stater og internasjonale organisasjoner.

Stadig flere unntak

Nils E. Øy

, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, utredet en tilsvarende rapport for åtte år siden. Øy kom den gang frem til at det ved fem av 45 dokumenter som ble unntatt offentlighet da pressefolk ba om å få innsyn, var "vanskelig eller umulig å finne risiko" knyttet til offentliggjøring av innholdet.

I Lindahls undersøkelse er resultatet at 18 av 41 aktuelle avslag faller innunder samme klassifisering. Tendensen går altså i stikk motsatt retning av det som ble lovet av Utenriksdepartementet i 1995.

Lavere terskel

I Lindahls konklusjon hevder hun at terskelen for eventuelle skadevirkninger er lagt lavt i departementet, og at enkelte av avslagene til dels går langt utover formålet med unntaksbestemmelsen i offentlighetsloven § 6 første ledd nr. 1.

Hun mener gjennomgangen av dokumentene tyder på at det er et klart behov for unntak fra offentlighetsprinisppet av hensyn til forholdet mellom fremmede makter eller internasjonale organisasjoner. Men hun peker på at åpenhet og innsyn i dokumenter knyttet til utenrikspolitiske spørsmål samtidig er svært vktig på grunn av den stadig økende internasjonaliseringen på ulike saksområder.

Les mer om undersøkelsen ved å laste ned Word-dokumentene under.