OFFSIDE til www.offentlighet.no

OJs ”lærebok” i offentlighetsloven, OFFSIDE, overføres i sin helhet til den nye offentlighetswebben, offentlighet.no. Den lanseres 22. desember 2004.

OFFSIDE ble laget av Kjell Vesje, NRK Østlandssendingen, og Erik Hollie, Aftenposten, og har vært en del av OJs mangeårige offentlighetsprosjekt.

Offentlighet.no er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Journalistlag, Norsk Presseforbund, Institutt for Journalistikk og Norsk Redaktørforening.

Pressemelding:

For deg som vil ha innsyn…

Onsdag 22. desember lanserer Norsk Presseforbund, Norsk Journalistlag, Institutt for Journalistikk og Norsk Redaktørforening

www.offentlighet.no – en helt ny website for alle som trenger hjelp til å få innsyn i offentlige og private dokumenter, adgang til møter i offentlige organer, i rettspleien, offentlige registre og private virksomheter.

www.offentlighet.no gir deg blant annet informasjon om:
• Lover og regler
• Veiledninger i tolkning av reglene
• Over 100 offentlige og private registre
• Viktige avgjørelser hos Sivilombudsmannen og fylkesmennene
• Utkast til klagebrev – som gjør det enkelt å klage når du blir nektet innsyn
• Bøker, artikler, rapporter og utredninger om offentlighet
• En løpende nyhetstjeneste om offentlighetsspørsmål
• En egen spørsmål og svar-tjeneste
• Hvem du kan kontakte for å få hjelp

Målet er at flere skal oppmuntres til aktiv bruk av innsynsrettighetene og at færrest mulig skal gi opp fordi man ikke har nok kunnskaper eller nok tid til å benytte seg av de rettigheter og den klageadgang man har. Det redaksjonelle ansvaret for offentlighet.no er tillagt Norsk Presseforbund, v. org.sekr. og jurist Ina Cath. Lindahl. Den tekniske driftingen av siden vil bli tatt hånd om av Ketil Heyerdahl i Norsk Journalistlag.

For ytterligere kommentarer, kontakt

Ina Lindahl, org. sekr.,  Norsk Presseforbund
tlf. 22 40 50 43 / 90 12 02 32 eller per epost:  ina.lindahl@presse.no

Ketil Heyerdahl, faglig sekretær, Norsk Journalistlag
tlf. 22 05 39 50/ 91 88 09 43 eller per epost: ketil.heyerdahl@nj.no

Nils E. Øy, generalsekretær, Norsk Redaktørforening,
Tlf 22 40 50 57/ 90 55 03 24 eller per epost: nilsoy@online.no

Arne Jensen, ass. generalsekretær, Norsk Redaktørforening
Tlf 22 40 50 54/ 90 77 87 47 eller per epost: arnjens@online.no