Danske frilansere står sterkere i nettverk

Hvad laver de i Danmark? Sus Falch, styreleder for FrilansGruppen, sier de vil fortsette å jobbe for at flere frilansere og vikarer danner frilansnettverk i de ulike mediehusene. Lisbet Jære, er nordisk kontakt i NJ Frilans styret. Hun var tilstede da den dansk Frilansgruppen hadde generalforsamling i år.

- Don't go crazy, go organized, sa Sus Falch fra talerstolen under FrilansGruppens generalforsamling  på Kobæk strand siste helg i februar.

Danske frilansere står sterkere i nettverkFalch ble gjenvalgt som styreleder for FrilansGruppens over 2000 medlemmer for femte år på rad. FrilansGruppen er en del av Dansk journalistforbund, og i tillegg til journalister og fotografer organiserer de også informasjons- og kommunikasjonsarbeidere, illustratører, grafikere og webdesignere.

Bedre honorarer med frilansklubber
En av FrilansGruppens hovedprioriteringer er å organisere frilansere i klubber, som de også kaller nettverk. Dette er en sammenslutning av mennesker som er vikarer eller jobber frilans for samme mediehus, og kan være med å bane vei for bedre betalings- og arbeidsvilkår.

- Vi har jobbet med å lage slike klubber i tre år og har veldig gode erfaringer. Frilanserne deler blant annet med hverandre hva de får betalt, og får bedret honorarene sine. Hos mange medier blir de nå invitert med på sommerfester på lik linje med fast ansatte, og andre forteller de får dekket utgifter de før ikke visste de hadde rett til å få dekket, sier Falch.

Større interesse fra fast ansatte
Falch forteller at en god nyhet er at de aldri før har opplevd så stor interesse fra de fast ansatte journalistene for frilanseres levekår som nå. Og medlemstallet i FrilansGruppe er økende. Men samtidig så øker presset på honorarene.
- Frilanserne føler seg mer presset enn før til å ta dårlig betalte jobber, og mange sier de er veldig stresset, sier Falch.

Dårlig økonomi ingen unnskyldning
Hun synes det er en kjedelig trend at flere konsern som går med solide overskudd, bruker dårlig økonomi som en unnskyldning for å betale frilansere dårlig. I Danmark er de for eksempel bekymret for framtida til undersøkende journalistikk.

- Jeg håper de forstår at å investere i god kvalitetsjournalistikk er som å putte penger i banken som gir avkastning på lang sikt, sier Sus Falch.

Her kan du lese mer om hvordan danskene danner frilansklubber