Støtte til arbeidsledige frilansere

Er du arbeidsledig frilanser? Enten du er lønnsmottakende frilanser eller næringsdrivende, kan du søke støtte fra Pressens Arbeidsledighetskasse. Du kan også gå gratis på IJ-kurs.

NJ har flere ordninger spesielt for arbeidsledige medlemmer. 

• Støtte fra PA-kassen kan gis de første seks månedene du er arbeidsledig. Det er derfor lurt å søke med en gang du er blitt ledig.

For å få støtte,  kreves det dokumentasjon på at dagpenger er innvilget fra NAV.
Er du næringsdrivende som ikke har krav på dagpenger, kan du på annen måte dokumentere/sannsynliggjøre at oppdragsmengden har falt 50 prosent eller mer. Søknadene behandles individuelt.

• Arbeidsledige NJ-medlemmer kan delta gratis på IJ-kurs. Ønsker du å søke kursplass innenfor denne ordningen, må du passe på at du er registrert som ledig også hos IJ. Send en e-post angående dette til gro.nervik@ij.no. Vilkår for opptak er enten innvilgede dagpenger, eller innvilget støtte fra PA-kassen.

Her kan du lese mer om NJs ordninger for arbeidsledige medlemmer.