Veiledende frilanssatser for redaksjonelt bruk 2018

Frilansere bør få likt betalt som sine ansatte kolleger.

Det slås også fast i avtalen mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening. Derfor tar frilanssatsene utgangspunkt i den gjennomsnittlige årsinntekten for NJ-organiserte journalister. I 2017 var den 564 073 kr etter 10 års ansiennitet.

Ansiennitet er antallet år man har jobbet i bransjen, samt relevant utdanning. Vi bruker 10 år for å gjøre satsene enklere å forholde seg til for nye frilansere.

Samtidig viser NJs lønnsstatistikk for 2017 at den gjennomsnittlige ansienniteten og inntekten til ansatte journalister er 21,6 år og 606 808 kr. Den enkelte frilanser bør selv tilpasse prisen sin etter egen erfaring, spesialkompetanse og kundens lønnsnivå. Det er for eksempel ofte store forskjeller på lønnsnivået mellom lokalmedier og riksmedier.

●         Lurer du på hva de ansatte tjener hos din kunde? Sjekk NJs lønnsstatistikk her!

Som fakturerende næringsdrivende må frilansere selv dekke mange kostnader som ansatte får dekket av arbeidsgiverne sine. Derfor tar frilanssatsene høyde for disse utgiftene.

Eksempler på slike utgifter er kontorleie, regnskapsføring, datautstyr, telefon, kontorrekvisita, foto- og videoutstyr, programvare, etterutdanning/kurs, reiseforsikring, yrkesskadeforsikring, verdigjenstandforsikring og sykeforsikring.

Basert på tilbakemelding fra medlemmene, har Norsk Journalistlag beregnet at skrivende journalister og radiojournalisters driftsutgifter er på omkring 120 000 i året. For fotografer er de på 200 000 i året og for videojournalister 300 000. Grunnen er at fotografer og videojournalister gjerne har behov for mer kostbart utstyr.

I tillegg til vanlig lønn, honoreres ansatte med 12 % feriepenger og 4,4 % pensjon. Frilanssatsene rommer tilsvarende beløp.

Dersom ansatte i medier med NJ-tariffavtale blir syke, mottar de 100 % lønn fra første sykedag. For næringsdrivende frilansere koster en tilsvarende sykeforsikring fra NAV 9,3 % av frilanserens årlige overskudd. Frilanssatsene tar høyde for denne forsikringen.

Frilansere må samtidig bruke mye tid på arbeid som vi ikke fakturerer kundene for. Denne tiden defineres som ufakturerbar tid. Eksempler på dette er kundemøter, føre regnskap, sende fakturaer, planlegging av reportasjeturer, sjekke potensielle saker, pitche idéer, oppdatere nettsider, forhandling, tid på kurs og sykt barn. Norsk Journalistlag beregner derfor at 40 % av frilansernes arbeidstid er ufakturerbar. Det er den samme andelen som brukes i bransjer vi kan sammenligne oss med, samt av våre frilanskolleger i Sverige. Denne ufakturerbare tiden må kompenseres for gjennom honoraret i den fakturerbare arbeidstiden.

●         Ønsker du å gjøre en nøyaktig lønnsberegning for din virksomhet? Prøv NJ Timepris!

Med lengre oppdrag blir det mindre ufakturerbar tid, ettersom det da er mindre administrasjon. Den enkelte frilanser bør da selv tilpasse prisen slik at den reflekterer det. Norsk Journalistlag foreslår at på lengre oppdrag regnes 25 % av frilanserens arbeidstid som ufakturerbar.

DE VEILEDENDE FRILANSSATSENE baseres på den gjennomsnittelige årsinntekten til NJ-organiserte journalister med 10 års ansiennitet. I 2017 var den på 564 073 kr.

Tekst

Enklere nyhets/kultursak

5 595 ,- kr

Anslått arbeidstid 1 dag

Reportasje

17 908 ,- kr

Anslått arbeidstid 4 dager

Portrettintervju

20 146 kr

Anslått arbeidstid 4,5 dager

Anmeldelser

5 595 ,- kr

Anslått arbeidstid 1 dag

Dagshonorar (7,5 timer)

5 595 ,- kr

 

Lengre oppdrag

4 477 ,- kr

Pris pr. dag

Radio

Ferdigredigert reportasje

11 190 ,- kr

Anslått arbeidstid 2 dager

Ferdigredigert featurereportasje

17 908 ,- kr

Anslått arbeidstid 4 dager

Dagshonorar (7,5 timer)

5 595 ,- kr

 

Lengre oppdrag

4 477 ,- kr

Pris pr. dag

Foto

(før moms)

Kjøp av allerede fotografert bilde (engangsbruk)

2 687 ,- kr

Pris pr. stykk

Fotoreportasje

19 528 ,- kr

Anslått arbeidstid 4 dager

Dagshonorar (7,5 timer)

6 105 ,- kr

 

Lengre oppdrag

4 882 ,- kr

Pris pr. dag

TV/Video

(før moms)

Egenfilmet og egenredigert nyhetssak

6 735 ,- kr

Anslått arbeidstid 1 dag

Egenfilmet og egenredigert featuresak TV

16155 ,- kr

Anslått arbeidstid 3 dager

Dagshonorar (7,5 timer)

6 735 ,- kr

 

Lengre oppdrag

5 385 ,- kr

Pris pr. dag

Prisene vil justeres årlig i henhold til lønnsutviklingen i bransjen. Reiseutgifter, eventuell overtid og andre tillegg er ikke inkludert i de veiledende satsene. Og husk - reisetid er arbeidstid.