Moms eller ikke?

Noen vanlige momsspørsmål:

1. Er alle frilansere MVA-pliktige?

  • Nei. Det finns flere kriterier som skal oppfylles før en frilanser er MVA-pliktig: For det første må frilanseren være selvstendig næringsdrivende og registrert i MVA-registeret.

2. Skal alle selvstendig næringsdrivende frilansere registerere seg i MVA-registeret?

  • Nei. Kun de som omsetter MVA-pliktig materiale for over 50 000 kr i løpet av et kalenderår.

3. Hva er MVA-pliktig?

  • Bilder er MVA-pliktig.

4. Hva er ikke MVA-pliktig?

  • Tekst er ikke MVA-pliktig.

5. Hvis en artikkel selges med både tekst og bilde, er det da MVA-pliktig?

  • I dette tilfellet må selger gjøre en skjønnsmessig vurdering. En nyttig tommelfingerregel er: Hvis bildet er det bærende er artikkelen MVA-pliktig, hvis teksten er bærende og bildet kun illustrerer, er artikkelen ikke MVA-pliktig.

Mer om moms finner du i Otto Risangers E-bøker, som alle FJ-medlemmer har tilgang til: http://www.risanger.no/skribent2014/nedlasting.php

Om du ønsker mer informasjon om MVA, ta kontakt med ditt lokale skattekontor.