Flere inntrykk fra Malmø

Flere inntrykk fra Malmø

Her kommer to nye rapporter fra årets frilansseminar i Malmø.

Mens Jógvan H. Gardar skriver om møtet med Anna Roxwell mens han lese den siste boka hennes, reflekterer Bente Haarstad over seminarets innhold og oppbygning med frilansere til Malmø.