NJ Frilans

NJ Frilans er et lag i Norsk Journalistlag (forenklet FJ). FJ jobber både politisk og faglig for frilanseres kår.

I løpet av året arrangerer NJ Frilans mange forskjellige seminarer og møter. Som medlem i FJ er du hjertelig velkommen på lokale arrangementer i ditt distrikt, på nordisk seminar og på årsmøtet.

Du kan også lære mer om NJ Frilans gjennom å lese prinsipprogram, vedtekter og handlinsplan (ligger under FJs aktiviteter/Årsmøte).