Inspirasjon i Svarte Natta

Inspirasjon i Svarte Natta

Med alt fra russisk-amerikansk toppmøte til hvordan jobbe i et lite lokalsamfunn der «avsløringen» kan felle din beste venn, var det lite å si på bredden under den nordnorske mediekonferansen Svarte Natta. Et par frilansere redegjorde også for sine arbeidsmetoder.

Tekst og foto: Anette Haugen som fikk støtte for å reise til Svarte natta i Tromsø.

Det var rekordstor deltakelse under årets Svarta Natta-konferanse i Tromsø 10.–12. november, med rundt 300 deltakere. Bredden i programmet var like stor. Selv om det naturlig nok var mange lokale temaer fra de nord-norske redaksjonene, var det ingen problemer for en frilanser fra sør å finne mye inspirasjon til å ta med hjem i arbeidshverdagen. I år var også en delegasjon på rundt 25 journalister og medieaktører fra Russland invitert til konferansen. Det ga ekstra utfordringer for arrangøren, som både måtte sørge for simultantolker og ekstra teknisk utstyr.

Amund Trellevik, leder for Svarta Natta-konferansen og også styreleder i Barents Press Norge, var selv fornøyd med gjennomføringen kort tid før avslutningen søndag, men medga at han var sliten.

- Jeg synes det har gått veldig bra, ikke minst med tanke på at vi i år trakk inn en del internasjonale gjester og måtte håndtere tre språk. Å få folk til å stille har ikke vært vanskelig. Tromsø er den arktiske hovedstaden, så jeg tror nesten det er lettere å trekke store navn hit enn til Oslo eller Lillestrøm, påpekte han.

Frilansere med eget forlag

Å få flere frilansere til å delta på Svarte Natta, er alltid et ønske. Derfor hadde arrangøren på forespørsel senket prisen for frilansere, slik at de betalte det samme som studentene. Årsaken er naturligvis at frilansere ofte betaler selv og ikke får dekket konferanseutgiftene av en redaksjon – med mindre man da søker stipend fra NJ/frilans, som dekker deler av oppholdet.

To frilansere, Christine Kristoffersen Hansen og Ingun A. Mæhlum, var dessuten blant de som var invitert til å fortelle om hvordan de har startet sitt eget forlag og så langt gitt ut tre bøker. Det har de gjort for å leve ut drømmen om å få frilanse på akkurat den måten de selv ønsker – ved å besøke ultralokale samfunn og i bokform fortelle lokalbefolkningens historier ved hjelp av bilder og korte tekster.

Selv om de fikk støtte til den ene boka av Innovasjon Norge, har det likevel vært betydelige utgifter i starten, for ikke å snakke om alt nytt man må lære seg når man selv skal gjøre alt fra å skrive, fotografere og publisere, til å markedsføre og selge sine egne bøker. Om det blir mye jobb også fremover, så har de trua på dette. Samtidig er de en inspirasjonskilde for andre som lurer på om de tør å satse på sin drøm.

Inspirasjon i Svarte Natta

Eget forlag:Frilanserne Christine Kristoffersen Hansen (t.h.) og Ingun A. Mæhlum fortalte om hvordan de har startet Agalaus forlag – og nylig gitt ut tre bøker med personskildringer fra ultralokale miljøer. I den ene boka er den geografiske utstrekningen begrenset ned til å gjelde folk som bor i én enkelt gate, Vestregate i Tromsø. De utgir også bøkene på engelsk.