NJ Frilans, årsmøte og Frilans 2017

Tilbake

Frilans 17 avholdes 8. og 9. september, og starter fredag kl. 10.30. Årsmøtet starter kl. 14.00 lørdag 9. september. Frilans 17 og årsmøtet avsluttes med fest på Kulturhuset i Oslo lørdag kveld.
Sted: Oslo 

Påmelding til NJ Frilans årsmøte 2017, Frilans 17 og årsmøtemiddag
  1. NJ Frilans refunderer reiseutgifter med billigste kollektive transportmiddel over kr 200 og inntil kr 2 500 for billetter som er kjøpt før 15. august. Send inn underskrevet reiseregning med bilag, enten på mail eller i post til aslaug.watten@nj.no Bruk av egen bil/drosje til reise må avtales på forhånd med skriftlig søknad, som sendes NJ Frilans ved aslaug.watten@nj.no. Gyldig forfall som f.eks. sykdom, må dokumenteres.

09. sep. - 09. sep. 2017