NJ frilans konferansestipend

Som medlem av NJ Frilans kan du få stipend til å delta på en rekke journalistfaglige konferanser. 

NJ Frilans lyser ut stipender via nyhetsbrevene.

Du kan søke om stipend til disse konferansene:

Søknadsskjema finner du her.

Støtten vil bli utbetalt i etterkant av konferansen, mot originale kvitteringer. Vi kan gi deg støtte til nøkterne reisekostnader (vi gir ikke KMgodtgjøring med mindre det er spesielt avtalt på forhånd), deltageravgift og overnatting.

Retningslinjer for tildeling av stipend til journalistfaglige/fotofaglige konferanser:

• Mottager må være medlem av NJ Frilans.
• Man kan kun motta 1 stipend annet hvert år.
• Man kan ikke søke om stipend i etterkant av konferansen.
• Stipendene betales ut i etterkant av konferansen mot originale kvitteringer for utlegg i forbindelse med konferansene (reise, overnatting, deltageravgift). 

• Mottagere av stipendene må bruke eget refusjonsskjema for å få utbetalt stipendet (mottakere får dette tilsendt).
• Mottagere av stipendene plikter å skrive en artikkel (liten sak) fra konferansen, som publiseres på NJ Frilans nettsider. Artikkelen skal være levert senest en uke etter konferansen. Bilde(r) legges ved i egnet format.