Frilansjournalisten tar pause

Frilansjournalistene står overfor en utfordrende prosess. Det kommende året vil vi jobbe med å utarbeide en informasjonsstrategi, der vi setter søkelys på hvordan og i hvilke former vi skal kommunisere med og informere våre medlemmer. Planen er at årsmøtet 2007 skal ta stilling til hvilken informasjonsstrategi vi skal ha i framtiden. Inntil da blir Frilansjournalisten i pdf- og papirform lagt på is.