Aktiv kursgruppe

FJs kursgruppe har hatt en aktiv vår. Til sammen har 95 medlemmer vært på FJ-kurs i vår, og i 2009 totalt blir det ca. 150 fordelt på Proff 1 og 2, bokkurs og foto.

I høst er det planlagt nytt næringslivskurs - og et introduksjonskurs for nye frilansere. Disse blir trolig i Oslo i november. Det jobbes også for å finansiere et Digitalt sporhund-kurs spesielt for frilansere på IJ. Nærmere informasjon følger senere.