Fast ansatte vil slåss for frilanserne

Fast ansatte vil slåss for frilanserne

Samarbeidsånden rår hos våre organisasjonskollegaer i Sverige. Under den kombinerte "klubbordförande- och avtalskonferensen" i oktober fikk over 100 klubbledere høre om frilanseres hverdag. Klubbene er nå beredt på å slåss hardere for at frilansere skal få en redelig behandling.

Leder Henrik Sannesson fortalte om solidaritetskampanjen til Frilans Riks, der målet er at klubbene skal få opp øynene for hvordan deres arbeidsplass håndterer frilansere.  

Samtidig ble det også satt lys på spørsmål omkring fastlansere, og hvilken støtte disse får - eller ikke får - fra klubbene.

Les om konferansen på websiden til Frilans Riks hos Svensk Journalistforbund.