Frilansernes ønsker for nettjenester

Frilansernes ønsker for nettjenester

I forbindelse med at NJ arbeider med å legge om nettsidene for frilansmedlemmene, har alle blitt spurt om hvordan de mener nettjenestene bør være. Vel 220 medlemmer svarte på undersøkelsen.

Frilanskatalogen

37 prosent mener det er svært viktig at Norsk Journalistlag har en medlemstjeneste som Frilanskatalogen. Dette er en type tjeneste som mange forbund med frie yrkesgrupper har. Der kan medlemmene legge inn opplysninger om seg selv, og slik markedsføre seg overfor potensielle oppdragsgivere. Katalogen kan gi informasjon om hva slags spesialitet og kompetanse den enkelte frilanser har, hvor vedkommende arbeider, hvilke språk man behersker osv. 46 prosent mener det er ganske viktig at NJ har en slik tjeneste, mens 17 prosent mener det ikke er så viktig.

Frilanserne mener det er viktig å kunne laste opp arbeidsprøver, både tekst og bilder, og å kunne legge lenker til eget stoff som ligger på nett. De ønsker også at oppdragsgiverne skal kunne søke i fritekst for å finne den rette frilanseren, mens ønsket om å få legge ut eget profilbilde ikke er så stort. 1 av 5 mener imidlertid det er svært viktig å få vise seg fram.

Under forutsetning av at tjenesten blir gratis, sier 54 prosent av frilanserne at det er svært sannsynlig at de vil registrere seg i katalogen. 16 prosent vil trolig ikke registrere seg.

Oppdragsformidling

46 prosent av frilanserne mener det er svært viktig, og 39 prosent at det er ganske viktig, at NJ har en tjeneste med formidling av journalistiske frilansoppdrag. Oppdragsgivere kan f.eks. gjennom et skjema på nettsidene eller via en e-posttjeneste søke etter frilansere til enkeltoppdrag. 64 prosent mener disse oppdragene bør formidles gjennom nyhetsbrev til de som har sagt seg interessert, mens 26 prosent mener de bør legges på en nettside for frilansmedlemmer.

Frilanslista

48 prosent mener det er svært viktig at frilansmedlemmene har en egen debattarena. 43 prosent mener det er ganske viktig. Frilanserne deler seg i tre i forhold til hvordan debatten bør organiseres. 29 prosent vil ha en ren e-postliste slik det er i dag, 37 prosent vil ha et forum på passordbeskyttede nettsider, mens 31 prosent sier ja takk, begge deler, og mener man selv bør kunne velge hvordan man skal få tilgang til debatten. Hele 80 prosent sier de av og til vil delta i en slik debatt, mens 6 prosent vil delta ofte.

Videre prosess

En arbeidsgruppe med deltakere fra Frilansjournalistenes styre og NJs sekretariat arbeider videre med å lage nettsidene etter de linjene undersøkelsen viser ønsker om. I første omgang skal undersøkelsen presenteres for NJs landsstyre og for Frilansjournalistenes årsmøte. Deadline for arbeidet er april 2010.