Ingen avtale med Hjemmet Mortensen

Det lyktes ikke Hjemmet Mortensen og Norsk Journalistlag å bli enige om en avtale for frilanserne som leverer stoff til selskapet. Nå satser i stedet NJ på å kurse HM-frilanserne i opphavsrettsspørsmål og avtaleinngåelse. Det første kurset blir holdt 25. juni i Oslo.

- Vi var veldig nær å få en avtale NJ kunne gå god for, men Hjemmet Mortensen sa etter en lang tenkepause nei til å ta inn et punkt i rettighetsavtalen som fastslo at det skulle betales for overføring av rettigheter, og hvordan dette skulle gjøres. Dette ville de forhandle individuelt med den enkelte frilanser. Dette må vi respektere, selv om det er vanskelig å forstå logikken, sier NJs nestleder Kjetil Haanes.

 

Etter bruddet kan dermed ikke NJ anbefale frilanserne å signere det avtaleforslaget Hjemmet Mortensen presenterer frilanserne, selv om avtaleutkastet trolig blir vesentlig endret i forhold til utgangspunktet.

 

- Vi ble enige om mye under forhandlingene, sier Haanes. - Blant annet lovet Hjemmet Mortensen å fjerne punktet om at selskapet skulle overta alt arkivmateriale gratis, samt punktet om videresalg i selskapets regi, og at frilanseren selv skulle innhente samtykke fra avbildede personer for publisering på nett og papir i alle Hjemmet Mortensens mange publikasjoner.

 

Haanes er skuffet over at forhandlingene ikke førte fram etter at partene ble enige om så mye.

 

- Vi hadde laget et system som var enkelt for både selskapet og frilanserne, og som i praksis åpnet for fri flyt. Men samtidig ble det gjennom vårt forslag synliggjort at det skulle kompenseres for overdragelse av rettigheter, for bruk hos samarbeidsparter og for bruk i nye publikasjoner og bruksmåter. Dette var det viktig for NJ å få på plass.

 

- Nå må i stedet selskapet forhandle om alle disse elementene med den enkelte frilanser. Derfor ønsker vi nå å kurse frilanserne i opphavsrettsspørsmål knyttet til individuelle forhandlinger med Hjemmet Mortensen. Til kursene inviterer vi både uorganiserte og organiserte, sier Haanes.

  • For spørsmål og ytterligere informasjon, ta kontakt med organisasjonssekretær Torbjørn Valum på epost eller telefon 22 05 39 99.