Ingen rammeavtale for Kysten Rundt

Kysten Rundt-avisene (Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stvanger Aftenblad, Bergens Tidende og Adresseavisen) vil ikke ha noen innblanding fra NJ når de forhandler om kontrakter med sine frilansere.

NJ/FJ hadde denne uka møte med Kysten Rundt for å få til en eventuell dialog omkring kontraktene som avisnene har forelagt sine frilansere. NJ/FJ har tidligere advart mot å skrive under på disse kontraktene, som innebærer omfattende overdragelser av rettighetene til stoffet.
   Som i den lignende saken med Hjemmet Mortensen, har NJ også her engasjert seg på frilanserenes vegne. Fra NJ møtte nestleder Kjetil Haanes og advokat August Ringvold. Fra FJ møtte organisasjonssekretær Torbjørn Valum og nestleder Gunnhild Sindre.

Uten innblanding fra NJ
Men i motsetning til Hjemmet Mortensen, viste Kysten Rundt ingen interesse for å forhandle med NJ om
disse kontraktene. Med andre ord: Kysten Rundt ønsker ingen rammeavtale, forhandlet fram på sentralt hold.
   Avisene vil selv forhandle med sine frilansere, uten innblanding fra organisasjonen.

NJ-arrangerer trolig kurs
- Vi har hatt en god dialog med Kysten Rundt-ledelsen rundt fri flyt av frilansstoff i de fem avisene, og må bare ta til etterretning at de nå ikke ønsker å forhandle om en rammeavtale som regulerer opphavsrettigheter. Men jeg oppfatter det likevel ikke slik at alle dører er stengt for all fremtid. Uansett fører dagens praksis til at frilanserne selv må sørge for å verne om sine opphavsrettigheter og sørge for at de får betalt for flerbruk og merbruk. Trolig vil vi fra NJs side invitere frilanserne til kurs i avtaleinngåelse, sier NJ-nestlederen.