Kommentator fikk prisen

Kommentator fikk prisen

SvarteNatta-konferansen i Tromsø: De 250 deltakere applauderte da kommentator Stein Sneve fra Avisa Nordland fikk SvarteNatta-prisen. 

Av Arild Nordahl

Halvparten av journalistene i Nord-Norge var denne helga samlet på SvarteNatta. Arrangementet som foregår annethvert år i Tromsø har utviklet seg til å bli den største distriktskonferansen for mediefolk her i landet. Ett av høydepunktene er utdelingen av SvarteNatta- prisen, som består av et diplom pluss 25.000 kroner.  En enstemmig jury konkluderte med at Stein Sneve, kommentator i Avisa Nordland er en representant for uavhengighet i form, vinkling og innhold, på en måte som understreker behovet for lokal, regional og nasjonal mediekommentar, og som premissleverandør for det framtidige nord.Juryen som bestod av leder Arne O Holm, Kari Strifeldt og Elin Johansen kunne i år velge blant 15 innsendte bidrag, en nedgang på 10 kandidater siden 2007.  Iris Lyngmo, Avisa Nordland, og Leif Steinholt, Helgelands Blad mottok i tillegg diplom for gode bidrag og bidro til at fylket Nordland gjorde rent bord under denne prisutdelingen. Kommentator fikk prisen
St
ein Sneve fra Avisa Nordland har mottatt SvarteNatta-prisen av juryleder Arne O Holm. (Foto: Øyvind Bratt)