NJs landsmøte forløp fredelig

NJs landsmøte forløp fredelig

NJs landsmøte 2009 forløp fredelig, og var preget av de tøffe tidene som mediebransjen er inne i. Landsmøtedebattene omkring vedtekter, tiltaksplan og program ligger som video på www.journalisten.no. Jørn Wad, leder i Frilansjournalistene, ble enstemmig gjenvalgt som medlem av landsstyret.

Landsmøtet på Gardermoen forløp uten dramatikk (om en ser bort fra at 40 journalister fikk en felles bot for røyking på rommet en sen nattetime, og at en av FJs delegater måtte permitteres fra møtet fordi han skulle i avhør hos FBI...).

I løpet av møtet var det lagt opp til en rekke rundebordsdebatter der delegatene ble fordelt i mindre grupper. Disse diskusjonene i mindre grupper var svært nyttige, og skapte et godt grunnlag for hoveddebattene i plenum.

I debatten rundt NJs nye tiltaksplan understreket FJs delegater behovet for en fortsatt kamp for bevaring av opphavsretten.
Tiltaksplanens første punkt har følgende ordlyd i første avsnitt:
NJ sier nei til oppsigelser og vil politisk og juridisk jobbe imot svekkelser av lønns- og arbeidsbetingelser. Det ble i denne sammenhengen fra FJs delegasjon understreket at å svekke opphavsretten er en reell trussel mot arbeidsplasser, både for fast ansatte og for frilansere.

I vedtektene har paragrafen om medlemskap fått ny ordlyd. I hovedregelen, der det tidligere het "Medlemskap i NJ innvilges redaksjonelle medarbeidere som har journalistikk som hovedyrke" er formuleringen nå "Redasjonelle medarbeidere og frilansere som har journalistikk som hovedyrke, kan bli medlem i NJ". 

Det er også åpnet for at det kan innvilges medlemskap for inntil ett år av gangen hvis man er "frilanser i etableringsfasen og har oppdrag eller avtaler som gir inntekt fra journalistisk virksomhet".
Dermed har nyetablerte frilansere også en mulighet til å bli medlemmer i NJ/FJ, selv om de ikke kan dokumentere at de har journalistikk som hovedyrke. FJs delegater argumenterte sterkt for muligheter til å få ferske frilansere inn i organisajonen, for på den måten å kunne spre kunnskap om opphavsrett, prispolitikk og andre faglige og juridiske spørsmål.

Møre og Romsdal journalistlsag fremmet et tilleggsforslag om at frilansere skulle kunne søke prøvemedlemskap for et halvt år, nettopp av samme årsak. FJ støttet dette framlegget, men det kom aldri så langt som til avstemning, ettersom NJs ledelse mente dette behovet var dekket inn nettopp via bestemmelsen om dispensasjonsmedlemskap for ett år av gangen.

Valget ble i år helt i tråd med valgkomiteens innstilling. Ingen motkandidater ble stilt. Elin Floberghagen ble gjenvalgt som leder, med Thomas Spence som nestleder. Se hele NJ-styret her.

NJs landsmøte forløp fredelig 
FJs landsmøtedebutant Lene Mari Prøven på talerstolen.

NJs landsmøte forløp fredelig 
FJ-leder Jørn Wad ble gjenvalgt til landsstyret ved akklamasjon.

Foto: Roger S. Brendhagen