Nye opptaksregler for frilansere

NJ har justert reglene for hvem som kan bli medlem - slik at det nå også åpnes for frilansere i oppstartsfasen. Disse kan nå innvilges medlemskap for ett år av gangen.

Kravet er dokumentasjon på at man har hatt, eller vil få journalistisk inntekt.
Søknader fra etablerte frilansere som ikke har journalistikk som hovedinntekt, blir som før behandlet av NJs arbeidsutvalg, og vurdert i hvert enkelt tilfelle.

De alminnelige forutsetninger for medlemskap i FJ er:

- at man har journalistikk som hovedyrke
- ikke har arbeidsoppgaver som er i strid med NJs virksomhet (har pressetalsmannfunksjoner eller representerer arbeidsgiver i lønns-, ansettelses- og oppsigelsessaker)
- har minst seks måneders sammenhengende frilansvirksomhet bak seg
eller
- en bekreftelse fra redaksjon eller oppdragsgiver om at man er sikret inntekt av journalistisk virksomhet
eller
- at man går over fra fast ansettelse som redaksjonell medarbeider til frilansvirksomhet