Nyhetsbrev fra Frilansjournalistene juni

Kjære frilanser!
En ny måned er kommet, og det betyr et nytt nyhetsbrev fra Frilansjournalistene! Takk for mye god tilbakemelding på nyhetsbrevene, fortsett å sende inn kommentarer og forslag til forbedringer.

I dette nyhetsbrevet kan du lese om følgende:
  • Ingen avtale med Hjemmet Mortensen
  • Klubblederne engasjerer seg for frilanserne i Kysten Rundt
  • FJ gir deg faglig påfyll!

Ingen avtale med Hjemmet Mortensen

Frilansjournalistene og NJ sentralt har de siste månedene jobbet med å få til bedre frilansavtaler hos Hjemmet Mortensen, etter at de før påske fremla et avtaleforslag som lagt på vei forsøkte å overdra opphavsrettighetene fra frilansere til Hjemmet Mortensen-konsernet. Vi har sammen med HM-ledelsen jobbet med nye utkast til avtaler, og det var lenge håp om at vi skulle finne en felles løsning som både Frilansjournalistene og Hjemmet Mortensen kunne være fornøyd med. Likevel strandet prosessen da Hjemmet Mortensen ikke var villige til å presisere at det skal betales ekstra for overføring av rettigheter fra frilansere til Hjemmet Mortensen. Når det uteble, kunne ikke NJ stå inne for avtalen, og forhandlingene ble avbrutt.
NJ kan derfor ikke anbefale noen kontraktsforslag som Hjemmet Mortensen fremmer for sine frilansere, og oppfordrer alle medlemmer til å kreve kompensasjon for viderebruk av levert stoff i Hjemmet Mortensen-konsernet. Les mer om dette på FJs nettsider.
Vårt mål er nå å skolere frilansere som leverer til Hjemmet Mortensen i opphavsrett og avtaleinngåelse, for å gjøre dem i stand til å stå imot presset fra konsernet om å gi slipp på sine ideelle rettigheter. Første ledd i denne prosessen blir et allmøte med for Hjemmet Mortensen-frilansere i Oslo 25. juni. For mer informasjon om dette kurset og påmelding, følg med på www.nj.no/frilans.

Klubblederne engasjerer seg for frilanserne i Kysten Rundt

Samtidig som vi har jobbet med Hjemmet Mortensen-saken har det også pågått en prosess med avisene i Kysten Rundt-samarbeidet. Kysten Rundt er et samarbeid om fri flyt av stoff mellom Media Norge (Aftenposten, Fædrelandsvennen, Stavanger Aftenblad, Bergens Tidene) og Adresseavisen. Som et ledd i dette samarbeidet har Kysten Rundt fremmet avtaleforslag til frilansere som gir dem rett til å fritt distribuere stoff levert til en av avisene uten at frilanseren får ekstra betalt. Frilansjournalistene og NJ har bedt om at Kysten Rundt ikke inngår slike avtaler med frilansere før vi har gått i samtaler om innholdet i dem.
Nå ønsker NJ-klubblederne i Kysten Rundt-avisene å engasjere seg på vegne av frilanserne som leverer til avisene deres. De vil ta opp frilansernes situasjon i møter med konsernledelsen, og ønsker å bistå frilansere som føler seg presset til å signere ufordelaktige kontrakter. Her kan du kontakte klubblederne i Aftenposten, FædrelandsvennenStavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Adresseavisa.
Sammen med klubblederne kommer nå FJ til å gå i dialog med Kysten Rundt-ledelsen for å finne en løsning som alle parter kan være fornøyd med. I første omgang skal FJ og NJ i samtaler med ledelsen i Kysten Rundt 18. juni, og vi håper det kommer mer konstruktivt ut av dette enn forhandlingene med Hjemmet Mortensen.

FJ gir deg faglig påfyll!

Som medlem i Frilansjournalistene/NJ kan du delta på en rekke kurs og konferanser både i Norge og utlandet, og det beste er at mye av dette slipper du å betale for! For eksempel er det reservert plasser for frilansere på alle kurs hos Institutt for Journalistikk, og kommer du med får du reise og deltagelse dekket. Les mer om det her
Frilansjournalistene deler også ut inntil kr 5000,- til å dekke utgifter til deltagelse på forskjellige journalist/fotofaglige konferanser. Vi ønsker at flere skal benytte seg av dette tilbudet, og oppfordrer derfor alle medlemmene til å søke på disse stipendene. Mer informasjon om hvilke konferanser vi dekker, samt søkandsskjema, finner du på FJs nettsider.
I tillegg er Frilansjournalistene i år vertskap for Nordisk Frilansseminar. Årets seminar har fått tittelen "Stories from Hell" og finner sted fredag 13. juni på Hell i Nord-Trøndelag. De av dere som ikke kommer dere dit oppfordres til å følge med på www.nj.no/frilans for bilder og inntrykk fra seminaret.
 Nyhetsbrev fra Frilansjournalistene juni
Du mottar dette nyhetsbrevet fordi du er registrert som frilansmedlem hos Norsk Journalistlag. Dersom du ikke lenger er frilanser eller ikke ønsker å motta slike nyhetsbrev i fremtiden, vennligst ta kontakt med oss. 
Frilansjournalistene/NJ– Postboks 8793 Youngstorget, 0028 OSLO besøksadresse: Torggata 5 – telefon: 22 05 39 50 – faks: 22 41 33 70 - epost: frilansjournalistene@nj.no