OBS på frilanskontrakter

Flere av FJs medlemmer har den siste tiden blitt bedt om å skrive under frilanskontrakter som blant annet omhandler opphavsrett. FJ vil arbeide med dette i månedene som kommer. Er du i tvil om innholdet i en kontrakt du er blitt forelagt, anbefaler vi at du tar kontakt.