PA-kassen fungerer for næringsdrivende

Fra og med våren 2009 har næringsdrivende frilansere kunnet søke støtte fra Pressens Arbeidsledighetskasse. To er innvilget støtte pr 1 oktober.

Har du selv blitt arbeidsledig og vurderer å søke, så husk at PA-kassen kun gir støtte de første seks månedene du er ledig. Du bør altså ikke vente for lenge. Du bør også sørge for god dokumentasjon av inntektsbortfallet.