Rune Eraker er ”Årets frilanser 2009”

Rune Eraker er ”Årets frilanser 2009”

Frilansjournalistene i Norsk Journalistlag utnevnte fredag kveld fotograf og journalist Rune Eraker til ”Årets frilanser”. Han har gjennom 20 år arbeidet i konfliktområder i Asia, Afrika og Latin-Amerika. (Foto: Roger S. Brendhagen)

Om vinneren sier juryen at Eraker er en modig fotograf og journalist med stor integritet. Gjennom en årrekke har han bidratt til å hente fram i lyset mennesker og miljøer som gjerne faller utenfor medienes søkelys. Han oppsøker helst steder og temaer som mediene har forlatt, fordi de ikke lenger har nyhetens interesse. Eller han oppsøker områder som mediene ennå ikke har fattet interesse for. Han reiser bevisst i motsatt retning av andre.

Han tør å være nær i vanskelige situasjoner, og vise fram de menneskelige omkostningene og følgene av konflikter og krig – uten å bli påtrengende intim og uten å tråkke over private grenser. Menneskene i bildene hans blir alltid behandlet med verdighet.  

Han evner også å fange gleden og de gode øyeblikkene i vanskelige situasjoner.

Eraker har hatt flere utstillinger, og i år har Nobels Fredssenter huset utstillingen "Drømmen om Europa", som nå er på vandring i Norge. Tidligere er utstillingen "Lukten av savn" også utgitt i bokform.

Eraker leverer jevnlig reportasjebilder og tekst til flere publikasjoner.
Juryen for "Årets frilanser" ble ledet av Knut Randem. Med seg i arbeidet hadde han Guro Waksvik, Lars Aarønæs og Anne-Lise Aakervik.

 
Rune Eraker, "Årets frilanser 09". (Foto: Roger S. Brendhagen)