Spennende IJ-kurs

11-13. november er det nytt kurs for frilansere på IJ:
”Digital sporhund og Nytt om nytt for frilansere”. Søknadsfrist er 15. september.

Målgruppe:
Alle med grunnleggende kunnskaper om databruk og internett i journalistisk øyemed, og som vil lære mer.

Kursinformasjon:
Du lærer mer om hvordan internett er bygd opp, effektiv søkemetodikk, automatiske målrettede søk og mer om de mulighetene søkemotorene gir deg til å treffe riktig i researchen. Kurset lærer deg hvordan du bedre finner rett fram til informasjonen du trenger, når du trenger den, slik at du bruker tiden mest mulig effektivt. Du får også lære kildekritiske teknikker for å avsløre bløffmakerne på nettet.

I tillegg vil du få innføring i nye medier. Dette omfatter nettskriving, podcasting, flash, streaming, bruk av video, mobilt innhold, 3G, etc. Hvordan man som frilanser kan gjøre seg nyttig i flere medier på en gang, og forhåpentligvis tjene penger på det.

Kurset er praktisk rettet og i løpet av dagene på IJ blir det flere praktiske øvelser der du selv må finne fram til informasjonen på nettet.

For frilansere dekkes kursavgiften av vederlagsmidler som Norsk Journalistlag har stilt til rådighet. Dessuten får frilansere også dekket opphold og alle reiseutgifter etter takster for offentlige kommunikasjonsmidler.

Send søknad via www.ij.no