Svenskene sa nei til standardsvar

Årsmøtet i svenske Frilans Riks ble et aktivit møte. Sjelden har vi sett en årsmøtelyd være så ivrige i debattene, og sjelden har vi selv fått så mange inngående spørsmål etter vår orientering om frilansernes hverdag på vårt hjemlige berg. Dårlige kontrakter, "fulavtal", sto i sentrum for debatten.

Det lå til det svenske årsmøtet fore et framlegg om at det skulle lages standardsvar i forbindelse med såkalte "fulavtal". Standardsvar som viste til at dette ikke var arbeidsvilkår og/eller priser man kunne godta, pluss en del generelt om vilkår og rettigheter. Debatten kom etter hvert mye til å dreie seg om hvor vidt man skulle vise til en eller flere personer fra organisasjonen for videre forhandlinger. - Redaktøren din kommer aldri til å ringe til noen i organisasjonen for å forhandle om prisen på en sak! slo en av debattantene fast, og etter dette, gle mye av debatten ut i sanden. Under avstemningen ble det flertall mot slike felles standardsvar i forbindelse med dårlige kontrakter/arbeidsavtaler.

Mange spørsmål
Inger Ellen Eftevand Orvin, som er nordisk frilanskoordinator denne perioden og medlem av AU i FJ-styret, orienterte om situasjonen for frilansere i de nordiske landene, og Norge spesielt. Dette ble fulgt opp av undertegnede, Gunnhild Sindre, nestleder i FJ, som fortalte mer detaljert om siste års aktiviteter og problemstillinger. Om HM-kontraktene og -forhandlingene, om Kysten Rundt og deres kontrakter og manglende vilje til å forhandle med NJ, om aviser som sier opp fast ansatte og om journalister med sluttpakke som sier de skal "studere litt og frilanse en del".
   Den svenske årsmøtelyden var svært ivrige med sine spørsmål i etterkant av disse innleggene. Det var mange som ville vite flere detaljer om hvordan HM- og Kysten Rundt-avtalene ble møtt, hva man kunne gjøre som organisasjon, om vi kjente til enkeltsaker der frilansere hadde mistet oppdrag på grunn av motvilje mot å skrive under kontrakter, og dessuten om våre andre aktiviteter, særlig rekrutteringsarbeidet.

To ledere
Valget i Sverige forløp rolig (i norsk tolkning). Henrik Sannesson fortsetter som leder, nå på fjerde året, denne gangen blir lederposisjonen igjen delt, og Henrik får Åsa Ohlsson ved sin side.
   Det svenske årsmøtet ble avsluttet med fellesmiddag i rustikke omgivelser, der årets mer uformelle hilsen fra kollegaer i Norge ble overrakt til de to styrelederene: En overlevelseskniv med nyttige redskaper for å klare seg i disse ulvetider, i tillegg til kniv blant annet sagblad, kompass, flaskeåpner og vinopptrekker. Dessuten to solide stykker Norge (de har jo Jämtland og Härjedalen fra før) i form av norsk melkesjokolade for å holde næringsinntaket oppe.
   Norske utsendinger trakk seg så tilbake til det spektakulære overnattingsstedet våre svenske kollegaer hadde bestilt til oss: Røda båten, flytende vandrerhjem som gav sterke assosiasjoner til fordums tiders "fjordabåter". Heldigvis var det havblikk på indre havn i Stockholm....