Tillitsråd i Tønsberg

Tillitsråd i Tønsberg

Tønsberg var sentrum for høstens tillitsråd. I tillegg til innblikk i styrets aktiviteter, fikk lokalkontaktene blant annet orientering om forhandlingene med HM og den generelle situasjonen når det gjelder opphavsrett.

Lokalkontaktene rapporterte fra sine områder, og konklusjonen ble - som tidligere - at aktivitetsnivået varierer sterkt. Det ble fortalt om den positive responsen på det uformelle frilanstreffet på Litteraturhuset i Oslo (karakterisert som "fredagspils på en onsdag, i regi av en avholdskvinne"), og flere vil nok ta med seg idéen for å skape lokal aktivitet med høy sosial profil.
   Det har også kommet svært positive tilbakemeldinger på Langen-seminaret, der flere lokalkontakter samarbeidet om å arrangere kurs. Dette er også noe som med fordel kan forsøkes andre steder.
   
NJs nestleder
Kursplaner for kommende år sto også på dagsorden. Hele Ressursgruppa for kurs (Ann-Magrit Berge, Roger S. Brendhagen og Greta Dalen) var til stede og orienterte om både ambulerende og stedfaste kurs. 
   Opphavsrett har vært og er fortsatt det viktigste temaet i FJ dette året.
   NJs nestleder 

Kjetil Haanes, som har vært sterkt involvert i forhandlingene med Hjemmet Mortensen og dialogen med Kysten Rundt-avisene, kom til tillitsrådet i Tønsberg for å fortelle om disse prosessene. Han tok også for seg presset på opphavsretten generelt. Tendensen er den samme i Norden og i Europa ellers: Det kjøres et knallhardt løp for å få journalister/fotografer til å gi fra seg rettigheter til de store konsernene, slik at stoff kan gjenbrukes vederlagsfritt.

Tillitsråd i Tønsberg
TANKEFULLE: Ann-Magrit Berge og Thor-Wiggo Skille lytter tankefullt til orienteringen fra NJs nestleder Kjetil Haanes.

Ingen i Vestfold
Tillitsrådet omfattet også et besøk i Tønsberg Blad, der lokalkontakter og styrets representanter møtte redaktør og klubbleder, og fikk en kort orientering om deres forhold til frilansere.
    Deretter fulgte et kort møte med fungerende leder i Vestfold journalistlag. Målet var å få til en dialog og på sikt et samarbeid av samme type som det FJ har hatt med Haugesund Journalistlag. For øyeblikket har FJ ingen lokalkontakt i Vestfold. Kjenner du noen som egner seg, så kanskje...?
Tillitsråd i Tønsberg

TILLITSVALGTE: Guro Waksvik t.h. (vara fra Stavanger), Lene Mari Prøven (Trøndelag), Bjørn Kvaal (Innlandet) og styrets lokalkontakt-koordinator Lise Marte Vikse Kallåk.

Tillitsråd i Tønsberg
TØNSBERG BY TORALF: Deltakerene på tillitsrådet fikk lokal byvandring med Toralf Sandåker som cicerone. Fra v. Inger Ellen Eftevand Orvin, Thor Wiggo Skille, Gunnhild Sindre, Bjørn Kvaal, Greta Dalen, Toralf Sandåker, Laila Sandvold Macdonald, Guro Waksvik, Sidsel Skotland og Lene Mari Prøven.

Tillitsråd i Tønsberg
- AND BY NIGHT: Sosialt samvær med tilhørende utveksling av meninger, erfaringer og anekdoter fra frilanstilværelsen.